Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie dochodu z wykładu na uczelni zagranicznej

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 25.11.2010

Jaki podatek powinienem zapłacić od dochodu 2600 euro z wykładu na uczelni w Hiszpanii? Jest to mój jedyny dochód do opodatkowania w 2009 r. Na uniwersytecie w Hiszpanii przedstawiłem certyfikat rezydencji podatkowej w Polsce, w związku z tym nie pobrano ode mnie tam podatku, tylko wypłacono mi całą sumę brutto. Według umowy, którą podpisałem, nie jestem zatrudniony, lecz wykonuję usługę, która polega na przygotowaniu treści wykładu i nauczaniu 8 godzin lekcyjnych oraz wystawieniu ocen. Jeśli mam zapłacić podatek w Polsce, to jak policzyć koszt uzyskania przychodu?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r. (Dz. U. z dnia 18 czerwca 1982 r.) w artykule 14 dotyczącym wolnych zawodów stanowi, że dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga z wykonania wolnego zawodu albo z innej samodzielnej działalności podobnego rodzaju, będą opodatkowane tylko Polsce, chyba że dla wykonywania swojej działalności w Hiszpanii dysponuje ona zwykle stałą placówką. Jeżeli rozporządza ona taką stałą placówką, wówczas dochody mogą być opodatkowane w Hiszpanii, jednak tylko w takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane tej stałej placówce.

 

Należy pamiętać, iż określenie „wolny zawód” obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową lub oświatową.

 

Jako że w Pana przypadku nie może być mowy o zakładzie i przedstawił Pan certyfikat rezydencji – rzeczywiście dochód w ten sposób osiągnięty podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce.

 

W kraju sytuacja ma się następująco, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są:

 

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

2) działalność wykonywana osobiście;

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

4) działy specjalne produkcji rolnej;

5) uchylony

6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c),

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

9) inne źródła.

 

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w pkt 2, uważa się zgodnie z art. 13 m.in.: przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych (...) dokładnie wynika to z art. 13 pkt 2)

 

Artykuł 22 ust. 9 wyżej wymienionej ustawy określa niektóre koszty uzyskania przychodu w sposób zryczałtowany, zgodnie z wolą ustawodawcy koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

 

  • z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu;
  • z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 – w wysokości 20% uzyskanego przychodu.

 

Co bardzo istotne, zawsze gdy podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej powyżej, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

 

Co zatem z powyższego wynika? Moim zdaniem brak jest zakazu zastosowania do całości kwoty, którą Pan otrzymał, zryczałtowanego kosztu w wysokości 50%. Jest to jednak o tyle utrudnione, że musiałby Pan wykazać, iż nauczanie związane jest z korzystaniem przez Pana z praw autorskich, tj. w skrócie, że odbywa się w sposób autorski, niepowtarzalny, według oryginalnego planu, metody itp. Organy podatkowe w sposób podejrzliwy podchodzą do tego rodzaju dowodzeń, z tego powodu większość wykładowców, jak to kolokwialnie zwykło się mówić – „dla świętego spokoju” stosuje niższe 20% koszty uzyskania przychodu, gdyż nie są one na ogół kwestionowane przez organy podatkowe. Zastosowanie do całości dochodu kosztów w wysokości 50% wymagałoby dokładnego udokumentowania.

 

W Pana sytuacji umowa nie reguluje kwestii przejścia praw autorskich, określa jednak, iż odpowiada Pan, poza nauczaniem, za przygotowanie części „syllabusa”, do tej części wynagrodzenia można, moim zdaniem, zastosować 50% stawkę kosztów zryczałtowanych z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich. Pozostała część wynagrodzenia winna według mnie zostać pomniejszona jedynie o 20% koszty uzyskania przychodu.

 

Jako że umowa nie określa, jaka część wynagrodzenia przypada na poszczególne czynności, „rozbicia” kwoty winien dokonać Pan samodzielnie. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje, jak to zrobić, moim zdaniem, mógłby Pan zastosować tu metodę realnego nakładu pracy, tzn. określić, ile czasu zajęło Panu przygotowanie materiałów, a ile nauczanie (w godzinach). Zakładając, że przygotowanie materiałów stanowiło 40% czasu poświęconego na realizację całości zlecenia, do 40% kwoty przychodu zastosować mógłby Pan 50% koszty uzyskania przychodu, do pozostałej części 20% koszty uzyskania.

 

Praktyka pokazuje jednak, że tylko zastosowanie 20% kosztów uzyskania nie budzi wątpliwości, stosowanie stawki 50% bywa wnikliwie badane przez organy podatkowe. Jako że ustawa nie precyzuje w stopniu dostatecznym zasad stosowania wymienionych przepisów, pozostaje tu niestety otwarte pole do konfliktu na linii podatnik – fiskus.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus I =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »