.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie dochodów z tańca erotycznego i prostytucji

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 23.04.2010

Zarabiam zamiennie jako tancerka erotyczna i prostytutka pieniądze w Polsce i za granicą. Moje dochody są nieudokumentowane. Wiem, że po przekroczeniu jakiejś kwoty na koncie mogę się spodziewać problemów ze strony urzędników. Następny problem powstanie zapewne, gdybym zainwestowała środki w majątek trwały lub ruchomy. W jaki sposób zarejestrować swoje dochody (tak żeby moja praca pozostała w jak największej dyskrecji), odprowadzić ewentualne podatki, by nie mieć problemów z zakupieniem kosztownych dóbr i z urzędnikami państwowymi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście, istnieje ryzyko kontroli podatkowej, szczególnie w momencie zakupu nieruchomości – wtedy organ z mocy prawa otrzymuje od notariusza kopię aktu notarialnego, z którego zawsze wynika, kto jest nabywcą i jaka jest cena nabycia – porównanie z rejestrem prowadzonym przez organ wskazuje pobieżnie, czy osoba dokonująca nabycia mogła mieć na owe nabycie środki pieniężne.

 

Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych organ ustala na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

 

Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach wynosi aż 75% dochodu.

 

Opisany przez Panią sposób zarobkowania należy podzielić na dwa źródła:

 

  1. taniec erotyczny oraz
  2. usługi seksualne.

 

Taniec erotyczny może moim zdaniem być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, zatem zastosowanie znaleźć tu mogą wybrane przez strony przepisy legalizujące i normujące współpracę. Może to być umowa o dzieło, umowa-zlecenie lub umowa o pracę – w zależności od wyboru przychód uzyskany z takiej umowy winien zostać opodatkowany. Rozważać można również prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie tańca i opodatkowanie przychodów w ten sposób osiąganych na zasadach właściwych dla działalności gospodarczej.

 

W przypadku takiej klasyfikacji dochody z tańca erotycznego, których Pani nie opodatkowuje, są dochodami z nieujawnionych źródeł.

 

Natomiast prostytucja i jej opodatkowanie to w ogóle temat bardzo kontrowersyjny. Kodeks karny stanowi: „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”; tej samej karze podlega każdy, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę. Brak jest przepisów prawa karnego, które karałyby za samo uprawianie prostytucji osobę to czyniącą. Karalne jest tzw. stręczycielstwo.

 

Uznać zatem można, nawet jeśli dziwnie to zabrzmi, że uprawianie prostytucji jest legalne, gdyż nie jest karalne.

 

Skoro tak, powstaje pytanie, czy można dochody z prostytucji opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Moim zdaniem nie. Wielu autorów wskazuje, że nie można w ten sposób uzyskanych dochodów opodatkować, gdyż Państwo, pobierając podatek od dochodów z prostytucji, stałoby się niejako stręczycielem, co – jak wskazałem powyżej – jest w naszym porządku prawnym karalne (powstaje tu problem, kogo można by ukarać w tym przypadku, jest to jednak kwestia bardzo kontrowersyjna).

 

Właściwsza wydaje się być klasyfikacja zastosowana przez Naczelny Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 3 lutego 2000 r. (sygn. akt I SA/Gd 1011/99). W wyroku tym sąd stwierdza, że „za słuszne należy uznać zakwalifikowanie przychodów z prostytucji do przychodów z art. 2 ust. l pkt 4 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

 

Artykuł, na który powołuje się sąd, wskazuje, że przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

 

Klasyfikacja taka wydaje się być słuszna, przyjęcie takiej linii orzeczniczej przez sady administracyjne jest wyraźne, przykładowo w wyroku z dnia 15 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 927/07) wskazuje, że „przedmiotem prawnie skutecznej umowy w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mogą być zachowania, które ze swej istoty są sprzeczne z prawami przyrody, ustawą, lub zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji w ogóle nie mogą być określone w treści ważnej i wywołującej zamierzone skutki umowy. Chodzi więc o czynności, które w żadnych okolicznościach i warunkach, jakie przepisy prawa przewidują dla zawarcia wolnej od wad i korzystającej z ochrony prawnej umowy, nie mogą być przedmiotem stosunku prawnego. Jest to wyłączenie o charakterze przedmiotowym, które polega na tym, iż dana czynność nie może być nawet hipotetycznym przedmiotem stosunku cywilnoprawnego”.

 

Uznać zatem można, że przychody z prostytucji dla osoby świadczącej usługi seksualne, skoro prostytucja jest legalna, są w pełni legalne i w ogóle nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Może Pani zatem środki te wydatkować zgodnie z prawem, w każdej chwili, bez ograniczeń.

 

Jeżeli urząd skarbowy zainteresuje się Pani wydatkami, prawdopodobnie będzie się starał wykazać, że dochody te pochodzą z nieujawnionych źródeł, czego konsekwencją może być zastosowanie 75% stawki podatku od dochodów uzyskanych z prostytucji. Tak jednak być nie powinno, źródło „prostytucja” jest źródłem ujawnionym, niepodlegającym opodatkowaniu.

 

By przeciwstawić się „teorii” organu, będzie Pani zmuszona wykazać, że dochody rzeczywiście pochodzą z wymienionego źródła, czyli że czerpie je Pani z prostytucji. Samo oświadczenie nie wystarczy, gdyż organ nie da mu wiary, m.in. z powodu nadużyć wielu podatników, którzy osiągając dochody w szarej strefie (w zasadzie ze wszystkich dziedzin, w tym: handlu paliwami, usług budowlanych itd.), w razie kontroli twierdzą, że dochody czerpią z prostytucji.

 

W wyroku z dnia 8 kwietnia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II FSK 22/08) wskazuje, że „samo powołanie się na czerpanie korzyści z usług nierządu nie powoduje wykazania uzyskania z tego źródła korzyści w dowolnej wysokości oraz nie wyłącza okoliczności ich uzyskania poza ramy prowadzonego postępowania dowodowego”.

 

Gdy organ wezwie Panią do wyjaśnienia, w jaki sposób uzyskała Pani środki np. na zakup mieszkania, a Pani oświadczy, iż pochodzą z prostytucji – organ zażąda dowodów na potwierdzenie tej tezy. Na ogół organ wnioskuje o wskazanie kilku klientów, którzy korzystali z Pani usług – gdy klientów Pani nie wskaże, organ stwierdzi, iż Pani wersja jest nieprawdziwa i uzna dochody za dochody ze źródeł nieujawnionych; jeśli ich Pani wskaże i potwierdzą oni, iż korzystali z Pani usług i zapłacili za nie, organ nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko sprawę zakończyć. Organ nie będzie miał możliwości opodatkowania Pani przychodów.

 

Z tego powodu, niejako szykując się na kontrolę, winna Pani przygotować sobie linię obrony. Mam tu na myśli zgromadzenie dowodów, które będą potwierdzały, iż czerpie Pani dochody z prostytucji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »