.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Opodatkowanie odprawy i nagrody jubileuszowej

Sprawa dotyczy opodatkowania odprawy i nagrody jubileuszowej. Jestem tzw. seniorem, czyli ukończyłam 60 lat, nie pobieram emerytury, nadal pracuję. Styczeń jest ostatnim miesiącem mojej pracy. Pracuję do 31 stycznia i postanowiłam skorzystać z PIT-0, składając stosowne oświadczenie u pracodawcy. W momencie odejścia otrzymam odprawę i nagrodę jubileuszową. Czy oprawa i nagroda jubileuszowa również podlegają PIT-0? Pracodawca chce je opodatkować, a ja znalazłam informację, że odprawa i nagroda jubileuszowa nie podlegają opodatkowaniu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opodatkowanie odprawy i nagrody jubileuszowej

PIT-O dla seniora

Zgodnie z tzw. Polskim Ładem pracujący seniorzy, którzy mimo nabycia uprawnień do emerytury czasowo zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni zawodowo, mogą skorzystać z PIT-0 dla seniora. Zwalnia to te osoby od podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej – do kwoty 85 528 zł rocznie. Dodatkowo pracujący seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi). Z ulgi tej mogą skorzystać mężczyźni powyżej 65. roku życia oraz kobiety powyżej 60. roku życia, jeżeli nie otrzymują, pomimo że mogliby, emerytury lub renty rodzinnej z KRUS-u, emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń, emerytury lub renty rodzinnej z ZUS-u, świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej, uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Informacje na temat ulgi

Ulga ta obejmuje przychody:

 

  • z pracy na etacie,
  • z umów zlecenia zawartych z firmą,
  • z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przy chodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Ulga natomiast nie obejmuje m.in. przychodów:

 

  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • z umów o dzieło,
  • z praw autorskich,
  • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • zwolnionych od podatku dochodowego od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Objęcie ulgą nagrody jubileuszowej

Nagrody jubileuszowe mają charakter przychodu ze stosunku pracy, wskutek czego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według tych samych zasad, co wynagrodzenie za pracę. Nagrody jubileuszowe należą do powyższego typu należności, w związku z czym mieszczą się w pojęciu przychodu ze stosunku pracy, który zdefiniowano w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też nagroda jubileuszowa jako przychód z pracy na etacie jest objęta ulga?.

Opodatkowanie odprawy

W przypadku odprawy sytuacja wygląda odmiennie. Jeżeli pracownik otrzymuje odprawę wypłaconą na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, to tego rodzaju świadczenie nie korzysta z opisanego zwolnienia i musi zostać opodatkowane podatkiem PIT. Również odprawa pracownicza wypłacana na podstawie programu dobrowolnych odejść nie korzysta ze zwolnienia od podatku PIT. Od odprawy podatek musi być zapłacony. Czyli ani odprawa pracownicza wypłacana w oparciu na zapisach ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ani też na skutek przystąpienia pracownika do programu dobrowolnych odejść nie korzysta od zwolnienia.

 

Proszę też pamiętać, że jeśli przestanie Pan spełniać? warunki uprawniające do stosowania ulgi, musi Pan o tym poinformować? swojego pracodawcę? lub zleceniodawcę. Po otrzymaniu takiej informacji przestanie on stosować? ulgę? najpóźniej od następnego miesia?ca.

 

Odpowiadając na koniec na Pana pytanie, czy oprawa i nagroda jubileuszowa również podlegają PIT-0 informuje, iż pod PIT 0 podlega jedynie nagroda jubileuszowa, odprawa już niestety nie. Więc pracodawca ma rację tylko połowicznie.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl