Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie czeskich dochodów w Polsce

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 10.11.2017

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w Czechach. Siedziba spółki znajduje się na terenie Republiki Czeskiej, lecz miejsce mojego zamieszkania jest w Polsce i jestem polskim rezydentem. Firma prowadzi usługi na rzecz czeskiego kontrahenta. Są to jedyne moje zarobki, nie mam żadnych polskich przychodów. Do 31 marca złożyłam rozliczenie dochodów w Czechach i nie zapłaciłam żadnego podatku z uwagi na zbyt niskie dochody. Czy w takim przypadku muszę wypełnić polski PIT i wykazać czeskie dochody oraz czy te czeskie dochody będą opodatkowane w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opodatkowanie czeskich dochodów w Polsce

Fot. Fotolia

Wskazuje Pani, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w Czechach, a następnie, że „siedziba spółki znajduje się na terenie Republiki Czeskiej”. Nie jestem ekspertem do czeskich spółek, lecz z tego co wiem w Czechach funkcjonuje podobnie jak u nas zasada, że nie mogą istnieć jednoosobowe spółki osobowe. Może istnieć spółka posiadająca osobowość prawną mająca jednego wspólnika, analogicznie jak sp. z o.o., ale nie jest to jednoosobowa działalność gospodarcza.

 

Pyta Pani jednak o swoje opodatkowanie co rozumiem jako opodatkowanie osoby fizycznej z działalności gospodarczej i tak zakładam dla dalszej części odpowiedzi.

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 j.t. ze zm.) stanowi, że osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), lecz zasadę tę stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 13 września 2011 r. (Dz.U.2012.991) stanowi w art. 7 ust. 1, że zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Natomiast określenia „przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa” i „przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

 

Mamy tu do czynienia z pewnym problemem, bowiem zakłada się, że rejestracja firmy w Czechach powoduje, że jest to czeskie przedsiębiorstwo, ale Umowa jasno stanowi, że „przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa” oznacza przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie co można odczytywać tak, że nawet przedsiębiorstwo zarejestrowane w Czechach jest przedsiębiorstwem polskim, bowiem jest prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce.

 

Nie jest to jednak powszechna wykładnia i w praktyce organy podatkowe zazwyczaj patrzą na miejsce rejestracji co skutkuje taką wykładnią, że skoro traktujemy przedsiębiorstwo jako czeskie, to jego zysk podlega opodatkowaniu (art. 14 ust. 1 Umowy) tylko w Czechach, jeśli nie ma zakładu w Polsce co przy braku dochodów w Polsce powodowałoby w mojej ocenie brak konieczności składania rozliczenia rocznego, gdyż nie istniałby przychód podlegający w Polsce opodatkowaniu.

 

Zupełnie odwrotnie byłoby, gdyby przyjąć interpretację, że o tym, czy przedsiębiorstwo jest czeskie, czy polskie decyduje miejsce zamieszkania osoby fizycznej, wtedy zarejestrowane w Czechach firmy byłyby i tak polskimi przedsiębiorstwami i zysk byłby opodatkowany co do zasady w Polsce, ale gdyby w Czechach powstawał zakład to tamże zyski przedsiębiorstwa byłyby opodatkowane w takiej mierze, w jakiej mogłyby być przypisane temu zakładowi. Tu zaś co do zasady, gdy osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami Umowy może być opodatkowany w Republice Czeskiej, Polska zwalnia taki dochód z opodatkowania, więc jeśli tylko z zakładu w Czechach powstawałby Pani dochód można by twierdzić, że w Polsce i tak nie ma dochodu do opodatkowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - dziewięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki