Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłaty za media po wyprowadzce z wynajmowanego mieszkania

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 23.09.2020

Od roku wynajmowałem z dziewczyną mieszkanie. Umowy z dostawcami mediów (prąd, gaz) były na moje nazwisko. Jakiś czas temu rozstaliśmy się – ja się wyprowadziłem, a ona została. Miała płacić wszystkie rachunki za media. Teraz przyszło wyrównanie opłat i była dziewczyna nie chce dokonać wpłat. Mogę udowodnić, że wyprowadziłem się z wynajmowanego mieszkania i nie mieszkam tam od dość dawna. Co powinienem teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłaty za media po wyprowadzce z wynajmowanego mieszkania

Umowa z dostawcami mediów – zobowiązanie konkretnej osoby

Jeżeli umowa z dostawcami była podpisana bezpośrednio z najemcą, czyli z Panem, to Pan jest stroną umowy, pomimo tego, że Pan tak nie zamieszkiwał i nie korzystał z mieszkania. Zgodnie z treścią art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego „zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić”. Artykuł 353 § 1 Kodeksu cywilnego definiuje pojęcie zobowiązania (a dokładniej zobowiązaniowego stosunku prawnego) oraz określa jego modelową strukturę i treść. Jest to dwustronnie zindywidualizowany stosunek prawny, w którym jedna osoba uprawniona jest do żądania spełnienia świadczenia względem drugiego z podmiotów, który jest zobowiązany do jego spełnienia.

 

W najprostszym ujęciu zobowiązanie oznacza uprawnienie do żądania od konkretnej osoby określonego zachowania i opiera się na gwarantowanym przez porządek prawny przymusie (por. Domański, Instytucje. Część ogólna, s. 39–41). Uprawnienie wierzyciela nazywane jest jeszcze od czasów rzymskich wierzytelnością, a spoczywający na dłużniku obowiązek – długiem. Nakazane prawnie zachowanie określane jest natomiast jako świadczenie.

 

Jak wskazał to także red. Gniewek, w niemal każdym zobowiązaniu (z wyjątkiem stosunków wielostronnych) można wyróżnić dwie strony, które charakteryzuje określony stosunek do świadczenia, które ma być spełnione – stronę wierzycielską i dłużniczą.

 

W zobowiązaniach mogą uczestniczyć te osoby i jednostki organizacyjne, które są podmiotami prawa cywilnego (zob. uw. do art. 1, Nb 9–12). W większości wypadków już z chwilą powstania stosunku prawnego osoby wierzyciela i dłużnika są dokładnie oznaczone. Możliwe jest jednak także powstanie stosunku zobowiązaniowego bez oznaczenia osoby wierzyciela lub dłużnika, o ile osoba ta może być zindywidualizowana później (jest oznaczalna).

Odpowiedzialność za opłaty za media

Mając na uwadze powyższe, z tytułu zawartej czynności prawnej, a wiec umowy z dostawcą, odpowiada strona takiej czynności, a wiec Pan. Jeżeli jednak nie zamieszkiwał Pan tam i posiada Pan dowód na to, iż to była dziewczyna zobowiązała się do ponoszenia kosztów, posiada Pan skuteczne roszczenie regresowe w stosunku do niej. Nie zmienia to jednak okoliczności, iż w pierwszej kolejności to Pan powinien rozliczyć się z dostawcą, bowiem to z Panem umowa została zawarta. Następnie, po dokonaniu opłat, powinien Pan zwrócić się do byłej dziewczyny o zwrot dokonanych płatności i przedstawić materiał dowodowy na tę okoliczność – SMS-y oraz inne wydruki. Proszę wysłać do niej wezwanie do zapłaty, wskazując konkretny termin spłaty. Po bezskutecznym upływie terminu może Pan skierować sprawę do sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - VIII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki