.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłaty za DPS ojca, z którym nie było kontaktu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 11.01.2021 • Zaktualizowane: 11.01.2021

Mam zamiar w niedalekiej przyszłości zawrzeć ślub cywilny. Przyszła małżonka ma ojca, z którym nie utrzymuje kontaktów, który nigdy nie płacił alimentów i nie uczestniczył aktywnie w jej życiu. Niedawno odezwał się do niej DPS w celu uzyskania informacji o możliwości współfinansowania pobytu ojca przez moją narzeczoną. Zostało to odrzucone na podstawie deklaracji słownej o braku kontaktu z ojcem. Póki co sprawa się zamknęła. Czy po powstaniu wspólnoty majątkowej istnieje jakakolwiek możliwość, żeby część naszego wspólnego majątku lub mojego osobistego została przymusowo wykorzystana do łożenia na ojca współmałżonki? Czy być może przyszła małżonka odpowiada jedynie swoją własną częścią majątku za takie zobowiązania? Proszę o informację jak zabezpieczyć się aby uniknąć opłat za DPS ojca żony, podkreślam że żona nie miała z nim kontaktu od wielu lat.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłaty za DPS ojca, z którym nie było kontaktu

Opłaty za pobyt w DPS

Obecnie kwestie odpowiedzialności za pobyt uprawnionego w DPS reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593), zwana dalej ustawą. Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 64a ustawy:

 

„Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem że przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona albo prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica. Zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej”.

Odpowiedzialność za koszty pobytu ojca w DPS

Żona nie będzie kwalifikować się do zwolnienia z opłat zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Jednakże w sejmie procedowany jest projekt zmian wniesiony przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z tymże projektem przepis art. 64a dotyczyć będzie także dzieci, wobec których rodzić uchylał się od regulowania obowiązku alimentacyjnego. 

 

Kwestie odpowiedzialności żony regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie bowiem z treścią art 41 § 3 jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.

 

Oznacza to, iż za pobyt ojca w DPS żona mogłaby odpowiadać składnikami majątku osobistego i wynagrodzeniem za pracę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »