Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata za wydanie billingu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 19.05.2016

Za wydanie billingu, czyli szczegółowego wykazu usług telekomunikacyjnych świadczonych w danym okresie rozliczeniowym, usługodawca może pobierać opłatę. Opłata ta podlega jednak zwrotowi w przypadku uwzględnienia reklamacji usługi.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego* dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza abonentowi nieodpłatnie z każdą fakturą podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach z podaniem, dla każdego typu połączeń, liczby jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych przez abonenta połączeń. Natomiast zgodnie z art. 80 ust. 1a Prawa telekomunikacyjnego w przypadku usługi przedpłaconej (tzw. pre-paid) świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej dla abonenta, który ma przydzielony numer oraz udostępnił swoje dane (czyli „zarejestrował telefon na kartę”), podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych jest dostarczany na jego żądanie i obejmuje wyłącznie usługi wykonane po złożeniu żądania przez tego abonenta. Pierwszy wykaz jest dostarczany abonentowi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego żądania, a każdy kolejny w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego. Za dostarczenie wykazu może być pobierana opłata w wysokości określonej w cenniku.

 

Jak wynika z przytoczonych przepisów, dostarczenie usługobiorcy podstawowego wykazu wykonanych usług telekomunikacyjnych powinno nastąpić nieodpłatnie, jeżeli usługobiorca ten jest związany z operatorem umową pisemną (tzw. „telefon na abonament”). Jednakże obowiązek ten ciąży na usługodawcy wyłącznie w odniesieniu do zbiorczego zestawienia usług, np. liczby wykonanych połączeń telefonicznych określonego typu. Inaczej natomiast jest uregulowana kwestia opłat za wydanie billingu, czyli szczegółowego wykazu wykonanych usług telekomunikacyjnych, zawierającego w szczególności dane o numerach telefonów z którymi nawiązywano połączenie oraz czas ich trwania. Zgodnie z art. 80 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ma obowiązek dostarczyć na żądanie abonenta, który ma przydzielony numer, szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych, jednak za wydanie takiego wykazu (billingu) może być pobierana opłata w wysokości określonej w cenniku.

 

Należy zaznaczyć, że Prawo telekomunikacyjne umożliwia pobieranie opłaty za wydanie billingu, jednak może on zostać udostępniony abonentowi również nieodpłatnie. W praktyce spotykana jest sytuacja, w której operatorzy pobierają opłaty za wydanie billingu w postaci papierowej, a nieodpłatnie są one udostępnianie drogą elektroniczną.

 

Żądanie wydania billingu często związane jest z wątpliwościami abonentów co do wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i służy przede wszystkim złożeniu reklamacji. Zgodnie z art. 106 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego w przypadku uwzględnienia takiej reklamacji opłata za wydanie billingu podlega zwrotowi.

 

Billing powinien zawierać informację o zrealizowanych płatnych połączeniach z podaniem dla każdego połączenia: numeru wywoływanego, daty oraz godziny rozpoczęcia połączenia, czasu jego trwania oraz wysokości opłaty za połączenie z wyszczególnieniem ceny brutto i netto. Powinien on zawierać dane począwszy od odpowiednio bieżącego okresu rozliczeniowego albo miesiąca, w którym abonent złożył pisemne żądanie, do końca okresu rozliczeniowego albo miesiąca, w czasie którego upływa uzgodniony z abonentem termin zaprzestania dostarczania billingu. Usługobiorca może również zażądać wydania billingu za okresy rozliczeniowe przed złożeniem żądania, jednakże:

 

  1. w przypadku abonenta będącego stroną umowy pisemnej – za okresy rozliczeniowe poprzedzające nie więcej niż 12 miesięcy okres rozliczeniowy, w którym abonent złożył żądanie;
  2. w przypadku zarejestrowanej usługi pre-paid –za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia przez abonenta żądania.

 

W takim przypadku billing powinien być dostarczony w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez abonenta.

 

 

 

 

___________________________

* Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 19.05.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - 2 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »