.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata za użytkowanie mojej części miejsca parkingowego przez byłą partnerkę

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 03.08.2016

Będąc w nieformalnym związku, nabyłem wraz z moją ówczesna partnerką miejsce parkingowe w hali garażowej w budynku, w którym miała mieszkanie. Miejsce parkingowe stanowi odrębną własność i podpisaliśmy wspólnie akt notarialny. Po wyprowadzce nie korzystam z miejsca parkingowego, korzysta z niego tylko i wyłącznie moja była partnerka. Sprzedaż na chwilę obecną nie jest możliwa ze względu na dużą ilość wolnych miejsc parkingowych oferowanych w tym budynku przez dewelopera. W jaki sposób mogę dochodzić moich praw do nieruchomości? Czy mogę żądać opłaty za użytkowanie mojej części?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści przesłanego przez Pana aktu notarialnego wynika, że jest Pan współwłaścicielem miejsca parkingowego opisanego w tymże akcie. W chwili obecnej może Pan jako współwłaściciel w 1/2 części wnieść sprawę zniesienie współwłasności w ten sposób, że przypadnie ono w całości na rzecz Pana byłej partnerki z obowiązkiem spłaty na rzecz Pana, lub odwrotnie.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy za Sądem Najwyższym, iż „do stosunków majątkowych osób pozostających w związku pozamałżeńskim nie mogą być stosowane w drodze analogii przepisy art. 21 i nast. k.r.o. o wspólności ustawowej. Związek pozamałżeński sam przez się nie wywołuje żadnych skutków o charakterze prawnomajątkowym między osobami, które w związku takim pozostają. Jeśli powstają między nimi stosunki prawnomajątkowe, prawa i obowiązki stąd wynikające ocenić należy na podstawie przepisów właściwych dla tych stosunków” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1986 r., sygn. akt III CZP 79/85).

 

Niestety orzecznictwo Sądu Najwyższego nie jest jednolite, bowiem część wyroków odnosi się do przepisów dotyczących współwłasności w częściach ułamkowych oraz odpowiednio przepisów do jej zniesienia, w części wyroków wskazuje się na przepisy o spółce cywilnej, a w jeszcze innych na bezpodstawne wzbogacenie.

 

W uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2000 r., sygn. akt IV CKN 32/00, wskazano, iż „kwestia rozliczeń majątkowych po ustaniu trwałego związku faktycznego nie została uregulowana w ustawie. Zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przepisy dotyczące stosunków majątkowych małżeńskich, w tym rozliczeń następujących po ustaniu wspólności, nie mogą znaleźć zastosowania do rozliczeń po ustaniu trwałego związku faktycznego. Oznaczałoby to bowiem zrównanie w pewnym zakresie małżeństwa oraz związku nieformalnego, do czego brak podstawy prawnej” (wskazuje się na tę okoliczność także w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1986 r., sygn. akt III CZP 79/85, OSNCP 1987, nr 1, poz. 2).

 

Mając na uwadze, że każdemu z Państwa przypada udział w wysokości 1/2, zauważyć należy, iż każde z Państwa może wystąpić z żądaniem zniesienia współwłasności. Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Mniemam, że domu nie da się podzielić na dwa osobne lokale, co z kolei powoduje, że możliwe są tylko dwa przypadki: sprzedaż lub przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego. Brak spłaty wynikać może z oświadczenia strony.

 

Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Powyższe wynika bezpośrednio z art. 212 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton