Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata za uzupełnienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 05.12.2014

Zarówno pierwszy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak i późniejsze jego zmiany i uzupełnienia są bezpłatne. Zdarza się jednak, że przedsiębiorcy otrzymują „wezwania” do uiszczenia opłat za wpis od prywatnych podmiotów, które w oparciu o CEIDG tworzą własne rejestry przedsiębiorców. Korzystanie z tych rejestrów nie jest obowiązkowe, a przedsiębiorcy nie są zobligowani do uiszczania opłat na rzecz podmiotów je prowadzących.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 29 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej1 wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są wolne od opłat. Dotyczy to zarówno wniosków składanych w formie elektronicznej, jak i pisemnej. Jednocześnie zgodnie z art. 25 ust. 4 zd. 2 powyższej ustawy wpisem do CEIDG jest również wykreślenie albo zmiana wpisu. Oznacza to, że także uzupełnienie wpisu, np. o dodatkowe kody PKD wykonywanej działalności, następuje zawsze nieodpłatnie.

 

Problem pojawiających się niekiedy żądań uiszczania opłat za wpis do bliżej nieokreślonych „rejestrów przedsiębiorców” wynika pośrednio z jawności CEIDG. Zgodnie z art. 38 ust. 1 dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne (z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej) i każdy ma prawo dostępu do nich. Korzystają z tego przedsiębiorcy, którzy przedmiotem swojej działalności uczynili prowadzenie komercyjnych rejestrów działalności gospodarczej. Podstawą dla takich rejestrów jest baza danych CEIDG, monitorowana przez tych przedsiębiorców. Wynikiem tego może być otrzymywanie przez osoby, które dokonały jakiegokolwiek wpisu do CEIDG, ofert wpisu do rejestru komercyjnego w zamian za uiszczenie określonej opłaty.

 

Należy jednak zaznaczyć, że korzystanie z komercyjnych rejestrów przedsiębiorców nie jest obowiązkowe. Zgodnie z art. 14 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 2 i 23 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Jest to jedyny wymóg co do wpisu do jakiejkolwiek ewidencji.

 

Warto dodać również, że osoby, które otrzymały ofertę wpisu do komercyjnego rejestru przedsiębiorców, nie mają obowiązku odrzucania tej oferty w formie pisemnej czy ustnej. Podmioty prowadzące takie rejestry nie pozostają z tymi osobami w stałych stosunkach gospodarczych. Dla wyrażenia odmowy akceptacji takiej oferty, wystarczy więc milczenie przedsiębiorcy.

 

 

 

 

_________________________

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 05.12.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - zero =

 

»Podobne materiały

Jakich formalności należy dopełnić w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej?

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, jest dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców KRS. W przypadku osób fizycznych wykonujących działalność jednoosobowo lub w ramach spół

 

Odmowa wpisu do CEiDG

Co do zasady organ ewidencyjny nie może odmówić wpisu przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sytuacja taka możliwa jest tylko w przypadku zaistnienia przesłanek ściśle określonych w ustawie.

 

Zmiana nazwiska a zmiana nazwy firmy

Firmą osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest jej imię i nazwisko. W związku z tym zmiana nazwiska przedsiębiorcy, wymaga zgłoszenia wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »