Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata za parking a brak dowodu na parkowanie

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 28.01.2013

Dostałem upomnienie w sprawie opłaty za parking sprzed roku. W tym czasie przebywałem za granicą, samochodu czasami używała moja siostra. Ona jednak zdecydowanie twierdzi, że w tym dniu o tej porze nie mogła zaparkować samochodu we wskazanym miejscu. Dzwoniłem do urzędu i dowiedziałem się, że wezwanie wysłano w oparciu o twierdzenia strażnika miejskiego. Nie ma zatem żadnego dowodu na parkowanie, a my nigdy nie otrzymaliśmy żadnego nakazu zapłaty. Nie zgadzam się na wniesienie tej opłaty. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

 

Natomiast art. 13f ust. 1 ustawy wskazuje, że „za nieuiszczenie opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się opłatę dodatkową”.

 

Zobowiązanie do wniesienia opłaty za parking powstaje zatem bezpośrednio na podstawie powyższego przepisu w przypadku nieuiszczenia opłaty za parking (parkowanie). Nie jest więc konieczne wystawianie i doręczanie zawiadomienia o tym zobowiązaniu. Brzmienie ustawy nie pozostawia wątpliwości, że podmiotem zobowiązanym do ponoszenia opłat jest korzystający z drogi, a zatem, zgodnie z art. 1 ustawy – każdy, kto czyni to zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Warto zwrócić uwagę, że ustawa nie utożsamia korzystającego z właścicielem lub posiadaczem pojazdu korzystającym może być również władający pojazdem bez żadnego tytułu prawnego.

 

Niemniej w mojej opinii organ nie ma uprawnienia do przyjęcia, że korzystającym z drogi, a zatem zobowiązanym do zapłaty w chwili umieszczenia upomnienia, był właściciel, o ile wykonane zdjęcie lub inny urzędowy dokument w sposób niebudzący wątpliwości na taki fakt nie wskazuje. Można zatem mieć uzasadnione wątpliwości, czy żądanie opłaty od podmiotu, który nie jest zobowiązany do jej poniesienia, ma podstawę prawną. Niedozwolona jest bowiem akceptacja rozszerzającej wykładni przepisów, prowadząca do wniosku, że korzystającym – kierowcą jest zawsze właściciel pojazdu. Byłoby to niezgodne z konstytucyjnymi gwarancjami podstawowych praw i wolności, które wskazują na zakaz wykładni wątpliwości w przepisach nakładających jakiekolwiek obowiązki na obywatela (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 1997 r.; sygn. akt III RN 14/97, OSNP 1997/20/394). Organ nie może bowiem, nawet w sytuacji istnienia wątpliwości i braku precyzyjnej regulacji, poszukiwać możliwości zastosowania takich przepisów, które byłoby korzystne z fiskalnego punktu widzenia. Urząd zatem trochę się zapędził, przyjmując a priori , iż kierującym był właściciel pojazdu.

 

Trzeba ponadto pamiętać, że „ciężar dowodu spada zawsze na osobę która z tego faktu wywodzi skutki prawne” (art. 6 Kodeksu cywilnego) , a więc w tym przypadku na urzędniku. Skoro zatem faktycznie nie parkował Pan samochodu w tym czasie i miejscu, a urząd nie mam nic na potwierdzenie tego faktu (np. zdjęcie), uiszczenie opłaty za parking jest bezzasadne. Proszę odmówić zapłaty, twierdząc, że jest to pomyłka. Ponadto w piśmie ma Pan prawo żądać udostępnienia dokumentu, który był podstawą wystawienia upomnienia (tj. raport wezwania).

Może to wyglądać mniej więcej tak:

 

„Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta …

W odpowiedzi na pismo … dot. upomnienia nr … z dnia … r. oświadczam, że nie zgadzam się z treścią upomnienia nr … z dnia … r.
We wskazanym czasie w … nie przebywałem we wskazanym miejscu i uważam, że nie ma podstaw do obciążania mnie opłatą dodatkową za parkowanie, którego nie dokonałem. Uważam, że nakładanie dodatkowych opłat nie może dokonywać się w sposób arbitralny, bez udowodnienia istnienia obowiązku ich uiszczenia oraz możliwości odwołania się. W związku z tym proszę o wskazanie:

 

  • dokumentu, który był podstawą wystawienia upomnienia,
  • podstawy prawnej do domagania się kosztów upomnienia już w pierwszym wezwaniu, co ja traktuje jako pierwszą informacje o parkowaniu, bo przecież wcześniej żadnego zawiadomienia o pobraniu opłaty dodatkowej nie otrzymałem,
  • dowodu na to, iż parkowanie odbywało w strefie płatnego parkowania w przekroczonym czasie, identyfikującego konkretny pojazd, czas i miejsce parkowania,
  • dowodu identyfikującego osobę dokonującą parkowania

    – lub odstąpienie od dochodzenia roszczeń.


W razie skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej i nieudowodnienia okoliczności wymienionych w pkt 3 i 4 zgłoszę zarzut co do tytułu wykonawczego w oparciu o art. 33 pkt 4 (błąd co do osoby zobowiązanego) ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 8 =

»Podobne materiały

Odwołanie od nakazu zapłaty za parking

Jakiś czas temu zaparkowałam swój samochód na płatnym parkingu (niestrzeżonym). Wrzuciłam odpowiednią sumę do parkometru i odebrałam bilet. Zapłaciłam 10 zł za 2,5 godziny parkowania, czyli nawet w nadmiarze 2 złote (mam na to świadków). Teraz przyszedł mi nakaz zapłaty za parking. Czy mogę wnieść j

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »