.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 08.11.2014

W lipcu 2010 r. wszedł w życie plan miejscowy. W czerwcu 2011 r. właściciel sprzedał swoją nieruchomość. Z kolei 26 sierpnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, która wykreśla § 50 rozporządzenia. W sierpniu 2012 r. gmina zleciła wycenę tej nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej (tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości). Czy w tym przypadku należy stosować przepisy § 50 rozporządzenia, który obowiązywał w dniu sprzedaży nieruchomości, czy też wyceny należy dokonać zgodnie z przepisami znowelizowanego rozporządzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647, dalej jako „ustawa”):

 

„4. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości”.

 

Z kolei art. 37 ust. 1 ustawy podaje:

 

„1. Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3, oraz wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustala się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie oraz wzrost wartości nieruchomości stanowią różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem”.

 

Skoro zatem wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (zwanej potocznie „opłatą planistyczną”) ustala się na dzień sprzedaży nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to znaczy, że stosujemy także przepisy dotyczące wyceny nieruchomości na dzień sprzedaży nieruchomości.

 

§ 50 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 ze zmianami, dalej jako „rozporządzenie”) został uchylony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 985, dalej jako „rozporządzenie zmieniające”). Rozporządzenie zmieniające – a więc także jego § 1 pkt 15, uchylający § 50 rozporządzenia – weszło w życie w dniu 26 sierpnia 2011 roku. W żadnym przepisie rozporządzenia zmieniającego nie ma mowy o jakichkolwiek przepisach międzyczasowych dotyczących § 50 rozporządzenia, a więc § 50 rozporządzenia utracił moc obowiązującą z dniem 26 sierpnia 2011 roku.

 

W związku z powyższym w przypadku, gdy nieruchomość, której wartość wzrosła wskutek uchwalenia/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, została sprzedana w czerwcu 2011 roku, to do ustalenia wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przyjmujemy przepisy i zasady obowiązujące w czerwcu 2011 roku. Dotyczy to także obowiązującego wówczas § 50 rozporządzenia.

 

Wniosek:

 

W analizowanym przypadku § 50 rozporządzenia znajdzie zastosowanie.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 28.09.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »