Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłacenie kosztów zastępstwa procesowego

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 08.04.2010

Adwokat, który prowadził sprawę o odzyskanie przeze mnie pieniędzy od dłużnika, wniósł pozew do sądu. Przyczyną tej decyzji jest fakt, że nie posłuchałem jego rady dotyczącej działania komornika (w kwestii egzekucji długu). Po mojej decyzji adwokat zadzwonił, upominając się o kwotę należną za zastępstwo procesowe. Wezwanie przedsądowe oraz fakturę przesłał mi listem poleconym, którego jednak nie otrzymałem. Adwokat nie poinformował mnie, że muszę odwołać pełnomocnictwo oraz żąda także (poza ustaloną, opłaconą już zaliczką w wysokości 100 zł) zwrotu kosztów procesowych. Czy adwokat zachował się z należytą starannością? Czy muszę opłacać koszty zastępstwa procesowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kluczową rolę w przedmiotowej sprawie odgrywa treść umowy, którą zawarł Pan z adwokatem w kwestii wynagrodzenia.

 

Generalnie strona przegrywająca proces cywilny musi zwrócić przeciwnikowi koszty procesu. Do kosztów procesu zalicza się nie tylko opłaty sądowe, ale również wynagrodzenie za pracę pełnomocnika procesowego (czyli koszty zastępstwa procesowego).

 

Wysokość kosztów procesu, jaką przegrywający musi zwrócić, określa sąd w rozstrzygnięciu kończącym sprawę (najczęściej wyroku).

 

Sąd, wydając rozstrzygnięcie dotyczące kosztów zastępstwa procesowego, kieruje się rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Rozporządzenie to określa minimalne stawki za czynności dokonane przez adwokata w toku procesu. Stawki są minimalne, a więc sąd nie może zasądzić niższego wynagrodzenia, może natomiast przyznać wynagrodzenie wyższe.

 

Z tą ostatnią sytuacją będziemy mieli do czynienia przy skomplikowanym procesie, którego prowadzenie wymaga większego nakładu pracy.

 

Zgodnie z § 6 pkt 4 wskazanego wyżej rozporządzenia stawka minimalna przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 5000 zł do 10 000 zł wynosi 1200 zł.

 

Koszty procesu podlegają normalnej egzekucji. Egzekucji dokonuje komornik na podstawie tytułu egzekucyjnego (wyroku, postanowienia) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

 

Należy pamiętać, że zwrot kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa procesowego) sąd zasądza na rzecz strony, a nie jej pełnomocnika. To od umowy klienta z pełnomocnikiem (adwokatem, radcą prawnym) zależy, czy ta kwota trafi do rąk pełnomocnika i czy oprócz tego będzie należało mu się jeszcze oddzielne wynagrodzenie dodatkowe.

 

Jeśli więc ustalił Pan z adwokatem, że otrzyma on zasądzone koszty zastępstwa procesowego, wówczas koszty te mu się należą. Powinien Pan więc wyegzekwować od dłużnika również zapłatę kosztów procesu – tak aby nie musieć samemu ponosić kosztów zastępstwa procesowego.

 

W postępowaniu sąd będzie badał, jaka była treść Pańskiej umowy z adwokatem, oraz jakie wynagrodzenie i za jakie czynności zostało ustalone.

 

W przedmiotowej sprawie trudno będzie jednak zarzucić adwokatowi, że nie dążył do polubownego załatwienia sporu, gdyż z przytoczonych okoliczności wynika, że wezwał on Pana ustnie i pisemnie do uregulowania faktury. Czy to żądanie jest słuszne, oceni już sąd.

 

Przed sądem powinien Pan więc starać się wykazać, że umowa z adwokatem nie obejmowała wynagrodzenia w postaci zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, a jedynie 100 zł za napisanie wniosku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - X =

»Podobne materiały

Nieuzupełnienie braków formalnych w terminie

Otrzymałem nakaz zapłaty, ale w terminie (który wynosił tylko 7 dni) nie uzupełniłem braków formalnych. Czy mogę złożyć zażalenie i co napisać w uzasadnieniu?

 

Zakup 51% udziałów we własności samochodu

Chciałbym kupić samochód, a właściwie 51% udziałów w nim, z licytacji. Zastanawiam się jednak, czy taki zakup ma sens. Czy będę mógł korzystać z pojazdu i go ewentualnie kiedyś sprzedać?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »