.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opinia lekarzy o częściowej niezdolności do pracy

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 13.06.2013

Mam poważną wadę kręgosłupa, która utrudnia mi normalne funkcjonowanie, wymusza specjalny tryb życia i wiąże się z uciążliwym leczeniem (przeszedłem kilka operacji). Przez 10 lat byłem na rencie z powodu całkowitej niezdolności do pracy. Jednak w zeszłym roku ZUS uznał mnie za częściowo niezdolnego do pracy. Skierowałem sprawę do sądu, jednak dziś otrzymałem opinię lekarzy, według której nadal jestem częściowo niezdolny do pracy. Co dalej robić? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z treści Pańskiego pytania, sprawa zawisła już przed wydziałem pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego sądu okręgowego na skutek złożonego odwołania.

 

W mojej ocenie powinien Pan złożyć zastrzeżenia do opinii biegłych z jednoczesnym wnioskiem o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego (najlepiej z Akademii Medycznej).

 

Przy dokonywaniu oceny stopnia i trwałości niezdolności do pracy trzeba wziąć pod uwagę możliwość powrotu do wykonywanego dotychczas zawodu lub podjęcie innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego. Należy także uwzględnić rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy oraz poziom Pana wykształcenia. Jak wynika z treści Pańskiego pytania, prowadzi Pan dostosowany do dolegliwości, oszczędny tryb życia. Długoletnie leczenie nie stwierdza takiej poprawy w stanie zdrowia, aby uznać Pana za osobę zdolną do pracy: Pański stan wymaga unikania dużego wysiłku fizycznego, dlatego też w mojej ocenie jest Pan niezdolny do pracy i ma prawo do renty z tego tytułu. Należy więc wnosić o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego. Podjęcie innej pracy, choćby fizycznej, mając na uwadze Pana schorzenia, jest całkowicie niewskazane.

 

W opinii biegłego lekarza sądowego powinny znaleźć się stwierdzenia, które pozwolą sprawdzić, z jaką dokumentacją lekarską zawartą w aktach sprawy biegły się zapoznał, a jaką pominął. Zgodnie z przyjętym w doktrynie poglądem biegły dokonując oceny stanu zdrowia, winien wskazać konkretnie, na jakiej dokumentacji się opierał, jakie badania uznał za istotne, a jakie nie.

 

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jakie okoliczności wskazywane przez Pana w wywiadzie dokonanym przed wydaniem opinii biegły pominął częściowo, a jakie w całości. Bardzo często zdarza się, że biegli pomijają zgłaszane przez wnioskodawców w sprawach ubezpieczeniowych uwagi dotyczące stanu zdrowia. Biegli bardzo często bagatelizują takie stwierdzenia, domniemając, że nie one są zgodne ze stanem rzeczywistym. Istotne zatem jest zbadanie Pańskiego stanu zdrowia przez innego biegłego sądowego.

 

Sprawy o rentę z tytułu niezdolności do pracy w swej istocie wymagają wiedzy specjalnej. Stosownie do art. 278 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii.

 

Należy zwrócić uwagę na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 marca 2007 r. (sygn. akt III UK 130/06), zgodnie z którym opinia biegłych dostarcza sądowi wiedzy specjalistycznej koniecznej do dokonania oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o świadczenie rentowe. Sąd nie może – wbrew opinii biegłych – oprzeć ustaleń w tym zakresie na własnym przekonaniu.

 

Składając zastrzeżenia do opinii lekarza, proszę pamiętać o zachowaniu terminu nałożonego przez sąd, ponieważ zastrzeżenia wniesione po jego upływie będą bezskuteczne i sąd nie będzie ich brał pod uwagę.

 

Pragnę ponadto poinformować Pana, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych (np. zastrzeżenia do opinii).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »