.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opieszałość komornika

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 09.09.2010

Przez ostatnie 9 lat komornik zajmuje część mojej wypłaty (łącznie ok. 50 tys. zł). Do wierzycieli przez ten okres wpłynęła jednak tylko kwota 5000 zł. Gdyby komornik przekazywał im ściągane pieniądze w całości, moje długi już dawno byłyby spłacone. Gdzie mogę szukać pomocy? Co powinienem zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji „komornik ma obowiązek w terminie 4 dni przekazać uprawnionemu wierzycielowi wyegzekwowane należności, a jeżeli dopuści do opóźnienia, jest obowiązany zapłacić uprawnionemu odsetki od kwot otrzymanych i nierozliczonych w terminie”.

 

Co więcej, „komornik jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie podczas wykonywania czynności” (art. 23) i odpowiada solidarnie ze Skarbem Państwa. Wystarczy wykazanie w jego działaniu (zaniechaniu) bezprawności, co w razie niedochowania terminu na przelew pieniędzy jest łatwe.

 

Możliwe, że było więcej wierzycieli i komornik musiał dokonywać tzw. planu podziału, co mogło opóźniać przekazywanie pieniędzy. Jeśli jednak przekroczenie czterodniowego terminu nie miało uzasadnienia, można żądać od komornika odszkodowania. Oprócz wspomnianej bezprawności trzeba oczywiście wykazać szkodę (jej wysokość) oraz jej związek z opóźnieniem w przekazaniu pieniędzy.

 

Poszkodowany ma jeszcze jedną ścieżkę – skargę na opieszałość (na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki), która „dyscyplinuje” także czynności komornika sądowego. Właściwy do rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania komorniczego jest sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Jeśli sąd uwzględni skargę, może na żądanie skarżącego przyznać mu od komornika „odpowiednią sumę pieniężną” – do 10 tys. zł. Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 100 zł.

 

Komornik odpowiadać może także dyscyplinarnie za zawinione działania lub zaniechania, a w szczególności za podejmowanie czynności z nieuzasadnioną zwłoką (art. 71 pkt 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji). Wniosek wnosi się na podstawie art. 78a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu postępowania dyscyplinarnego wobec komorników oraz asesorów i aplikantów komorniczych z dnia 19 lutego 2008 roku. Wniosek należy skierować do właściwej dla danego komornika Izby Komorniczej.

 

Z pewnością z księgowości komornika będzie wynikać, kiedy komornik otrzymał pieniądze i kiedy przekazał je wierzycielowi.

 

Jeśli na skutek nieterminowych wpłat przez komornika doznał Pan szkody, to może Pan żądać od komornika jej naprawienia poprzez zapłatę odszkodowania.

 

Odszkodowanie w tej sytuacji będzie obejmowało to wszystko, co na skutek opieszałości komornika Pan utracił.

 

Dodam jeszcze, że należności główne co do zasady są stałe i nie mogą (w przeciwieństwie np. do odsetek) wzrastać.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »