.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie opiekuna małoletniego dziecka na wypadek choroby lub śmierci

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 16.11.2012

Dziecko jest wychowywane tylko przez matkę. Ojciec dziecka uchyla się od płacenia alimentów. Mężczyzna ten nie interesuje się zbytnio własnym dzieckiem. Czy matka może ustalić ewentualnego opiekuna małoletniego dziecka? Chodzi o zabezpieczenie przyszłości dziecka, gdyby matka nagle zachorowała i umarła.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy ojciec dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej? Co do zasady, nie ustanawia się opieki, jeżeli dziecko ma przynajmniej jednego rodzica, który nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej.

 

Rodzice mają wpływ na wybór opiekuna małoletniego dziecka. Kwestię preferencji przy wyborze opiekuna reguluje art. 149 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 149. § 1. Gdy wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem małoletniego powinna być ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej.

 

§ 2. Jeżeli opiekunem nie została ustanowiona osoba wymieniona w paragrafie poprzedzającym, opiekun powinien być ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego rodziców.

 

§ 3. W braku takich osób sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona, do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo do organizacji społecznej, do której należy piecza nad małoletnimi, a jeżeli pozostający pod opieką przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo innej podobnej placówce, w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich sąd może się zwrócić także do tej placówki albo do tego zakładu lub schroniska”.

 

Z § 1 wynika wprost dyrektywa nakazująca, aby ustanawiać opiekunem osobę wskazaną przez ojca lub matkę dziecka, jeżeli dobro dziecka nie stoi temu na przeszkodzie, a rodzic nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej. Pani – jako matka dziecka – może wskazać opiekuna, ale może to także zrobić ojciec dziecka, jeżeli przysługuje mu władza rodzicielska.

 

Przyjmuje się, że z art. 149 wynika również kolejność ustalania opiekuna dla małoletniego dziecka. Stosownie do § 1 w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby wskazane przez rodzica, w dalszej kolejności będą to krewni lub inne osoby bliskie, a na samym końcu – osoby wskazane przez właściwą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.

 

Nie ma przeszkód, by sąd, wyznaczając osobę opiekuna małoletniego dziecka, uwzględnił wolę nieżyjącego rodzica. Stanowisko to jest aprobowane w doktrynie i jednocześnie wskazuje się, iż „wola rodziców, którzy zmarli, może być przekazana bądź w testamencie (choć nie jest to w tej części rozrządzenie testamentowe w rozumieniu prawa spadkowego), bądź w odrębnym piśmie, bądź nawet w drodze ustnego przekazu. Rodzice żyjący (np. niepełnoletnia matka) mogą wskazać kandydata na opiekuna w toku przesłuchania przez sąd opiekuńczy. Przyjmuje się, że jeżeli każdy ze zmarłych rodziców wskazał innego kandydata, decydujące jest oświadczenie tego, który zmarł później” (zob. M. Grudziński, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 1975, s. 834).

 

Z powyższego wynika, że nie ma wymogu złożenia oświadczenia w formie szczególnej, natomiast w najlepiej rozumianym interesie dziecka jest, aby oświadczenie było dostatecznie jasne i znane sądowi w momencie ewentualnego wyznaczania osoby opiekuna. Najlepiej w tym celu byłoby porozumieć się z przyszłym opiekunem i poinformować go o sporządzeniu dokumentu zawierającego Pani oświadczenie woli w tej kwestii. Jeżeli oświadczenie zostałoby złożone przed notariuszem, należałoby opiekuna poinformować, w której kancelarii złożono oświadczenie oraz podać numer repertorium albo zostawić przyszłemu opiekunowi odpis.

 

Podsumowując, Pani preferencje co do osoby opiekuna będą miały wpływ na wyznaczenie osoby opiekuna, które nastąpi w przypadku Pani śmierci. Osoba ta będzie brana pod uwagę w pierwszej kolejności (jeżeli ojcu dziecka nie będzie przysługiwała władza rodzicielska).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »