.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

On zarabia mniej ode mnie – czy wyegzekwuję alimenty na nasze dziecko?

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 19.08.2009

Mam 10-letnią córkę, z jej ojcem pozostawałam od wielu lat w nieformalnym związku, niedawno definitywnie się rozstaliśmy. Córka nosi jego nazwisko. Niestety nigdy nie mogłyśmy liczyć na jego pomoc. Okazjonalnie spotyka się z córką, czasami kupi jej jakiś drobny prezent, tłumacząc się wciąż zbyt małymi zarobkami i wiecznymi wydatkami na to lub tamto. Faktem jest, że zarabiam od niego więcej. Dlatego chciałabym wiedzieć, czy w takiej sytuacji mogłabym wystąpić o ustalenie alimentów? Czy ma to sens? Czy sąd na przykład nie uzna, że mam zbyt wygórowane roszczenia, skoro dobrze zarabiam i do tej pory sobie sama radziłam z utrzymaniem dziecka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

 

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

 

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także – w całości lub w części – na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

 

W omawianej sytuacji nie ma większego znaczenia, iż Pani (jako matka) zarabia więcej niż ojciec dziecka. Ojciec jest zobowiązany do partycypowania w kosztach utrzymania córki.

 

Oceniając możliwości spełnienia obowiązku alimentacyjnego, bierze się pod uwagę możliwości rodziców do osiągania dochodów, a nie tylko faktycznie uzyskiwane dochody. Jeśli rodzic posiada odpowiednie wykształcenie i uchyla się od podjęcia pracy, tylko aby nie płacić alimentów, nie może powoływać się z tego powodu na niemożność wykonywania obowiązku alimentacyjnego.

 

Co więcej, jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

 

Do usprawiedliwionych potrzeb dziecka należą w szczególności: wyżywienie, mieszkanie, leczenie, odzież, środki higieny osobistej, środki na zaspokojenie potrzeb kulturowych, wydatki na rozrywkę i wypoczynek, środki na kształcenie i inne.

 

W omawianej sytuacji powinna Pani niezwłocznie wystąpić do sądu z pozwem o alimenty, pozew należy złożyć zgodnie z dyspozycją Kodeksu postępowania cywilnego, czyli do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

 

Na marginesie pragnę zaznaczyć, iż może Pani domagać się od ojca dziecka zwrotu poniesionych kosztów na wychowywanie i utrzymanie dziecka za ostatnie 3 lata. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 140 K.r.io.: „osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.”

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »