.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Określenie podziału majątku w testamencie własnoręcznym

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 04.03.2021 • Zaktualizowane: 04.03.2021

Zamierzam stworzyć testament spisany własnoręcznie długopisem. Masa spadkowa składa się z kilku składników: majątku prywatnego, udziałów w dwóch spółkach. Czy mogę testament podzielić na działy uwzględniające masę spadkową z nich wynikającą? Czy w testamencie może zostać zastrzeżona uwaga, że składniki majątku będą przyjmowane na dzień mojej śmierci (wartości nieruchomości, stany rachunków bankowych) bez podawania na dzień sporządzania testamentu ich wartości? Czy mogę w testamencie zastrzec, że okres rozliczenia się ze spadkobiercami z majątku firm może wynieść np. 2–3 lata?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Określenie podziału majątku w testamencie własnoręcznym

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. Pozwoli Pan, iż nie będę streszczał przedstawionego przez Pana stanu faktycznego, lecz odniosę się do niego w treści poniższej opinii.

Testament spisany własnoręcznie

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Zapis windykacyjny – działy testamentu

Niemniej musi Pan mieć świadomość, że rozłożenie poszczególnych składników na poszczególne osoby nie może się odbyć w drodze testamenty zwykłego (własnoręcznego), lecz jedynie w ramach testamentu notarialnego. O ile bowiem dobrze Pana rozumiem, wolą Pana jest zawarcie w testamencie tzw. zapisu windykacyjnego. Zgodnie z art. 9811 § 1 K.c. „w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny). Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

 

1) rzecz oznaczona co do tożsamości;

2) zbywalne prawo majątkowe;

3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;

4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności;

5) ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej”.

Zapis zwykły

Jedyne co Pan może zrobić w testamencie zwykłym (własnoręcznym), to wpisać tzw. zapis zwykły. Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły).Wówczas jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, zapis obciąża ich w stosunku do wielkości ich udziałów spadkowych, chyba że spadkodawca postanowił inaczej. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszego zapisu. Wartość spadku zawsze jest brana pod uwagę na podziału, a nie na dzień śmierci. Jednakże zawsze Pan może wskazać w testamencie, że wolą Pana jest, by wartość była uwzględniana na dzień śmierci.

 

Umożliwia to przepis art. 975 K.c., zgodnie z którym zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, a zatem pod warunkiem uznania, że wartość będzie ustalana na dzień śmierci.

 

Każdy składnik majątku może być przez Pana objęty zapisem zwykłym, zapis windykacyjny będzie miał moc tylko wówczas, gdy będzie zawarty w testamencie notarialnym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl