.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Z kwestiami dotyczącymi wypowiedzenia umowy o pracę spotkało się lub spotka w przyszłości wielu pracowników. W niniejszym artykule omówione zostały okoliczności pozostawania w okresie wypowiedzenia jak również zagadnienia uprawnienia pracownika do wolnych dni na poszukiwanie pracy, możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia, jak również problemy związane z zastosowaniem krótszego okresu wypowiedzenia.

 Skutkiem wypowiedzenia przez jedną ze stron stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia to czas, jaki upływa od momentu złożenia przez jedną ze stron oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę do chwili rozwiązania stosunku pracy. Jego szczególną cechą jest obowiązek świadczenia w tym czasie pracy przez pracownika oraz istnienie wszystkich innych praw i obowiązków stron stosunku pracy.

Celem ustawowych okresów wypowiedzenia jest ochrona interesów obu stron stosunku pracy. Okres wypowiedzenia daje np. pracodawcy możliwość znalezienia w tym czasie zastępcy dla odchodzącego pracownika lub dokonania zmian organizacyjnych pozwalających na niezakłócone funkcjonowanie firmy.

Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają jednak wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy w okresie wypowiedzenia na mocy zgodnego oświadczenia woli stron – zezwala na to art. 36 § 6 K.p. Otóż strony, które łączy umowa na czas nieokreślony, po dokonaniu wypowiedzenia przez jedną z nich mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę. Konieczne jest więc w tej sprawie porozumienie, a zatem zgodne oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. W porozumieniu tym trzeba wyraźnie zaznaczyć, o ile okres wypowiedzenia zostaje skrócony, i wskazać nową datę rozwiązania umowy. Do tego też dnia przysługuje pracownikowi wynagrodzenie i tylko czas do rozwiązania umowy podlega wliczeniu do stażu pracy.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Niemniej w art. 36 § 6 K.p. ustawodawca wprost dopuścił możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia. Strony mogą bowiem „po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę”.

Użyte przez ustawodawcę sformułowanie „po dokonaniu wypowiedzenia” wskazuje, że z taką propozycją wystąpić może każda ze stron dopiero po złożeniu oświadczenia woli w kwestii wypowiedzenia umowy o pracę. Za niedozwolone natomiast należy uznać zgłoszenie tej propozycji przed dokonaniem wypowiedzenia umowy o pracę.

Tym samym może Pan po złożeniu wypowiedzenia zaproponować pracodawcy, by umowa rozwiązała się z wcześniejszą datą. Jeśli Pana pracodawca zgodzi się na rozwiązanie umowy o pracę po upływie terminu 1 miesiąca, to w konsekwencji stosunek pracy rozwiąże się zgodnie z Państwa ustaleniami. Niemniej pracodawca musi wyrazić zgodę na Pana propozycję. W przeciwnym razie umowa rozwiąże się po upływie 3-miesięcznego (ustawowego) terminu wypowiedzenia.    Przeczytaj pełną treść

 

 W przedmiotowej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest złożenie odwołania do sądu pracy w terminie w nim wskazanym, z powołaniem się na istnienie pomiędzy stronami stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony, a tym samym:

  • na naruszenie przez pracodawcę okresu wypowiedzenia (należny jest 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę) w oświadczeniu o wypowiedzeniu
  • oraz naruszenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia przy umowach zawartych na czas określony (vide: art. 30 § 4 Kodeksu pracy).


W odwołaniu od wypowiedzenia może Pan wnosić – na mocy art. 45 Kodeksu pracy – o orzeczenie bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu Pana do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Wypowiedzenie po urlopie wychowawczym
Szefowa postanowiła mnie zwolnić po moim powrocie z urlopu macierzyńskiego. Pracowałam u niej na pełny etat od 2000 r. i miałam podpisaną umowę na czas nieokreślony. Mam także zaległy urlop z 2006 r. Chciałabym się dowiedzieć, czy szefowa może mnie zwolnić od razu po moim powrocie. Czy należy mi się jakieś wypowiedzenie oraz wynagrodzenie?

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony
W artykule omówiono problematykę wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, w tym na zastępstwo, dokonane przez pracownika i przez pracodawcę na zasadach ogólnych a także w razie zaistnienia przesłanek z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych.

Wypowiedzenie z przyczyn ekonomicznych
Pracodawca oznajmił mi, że z przyczyn ekonomicznych musi zlikwidować moje stanowisko pracy (brak środków na dalsze utrzymywanie stanowiska). Zaproponowano mi wypowiedzenie za porozumieniem stron. Czy to dla mnie korzystne? Czy nie powinno być wypowiedzenie z winy pracodawcy? Czy należy mi się odprawa lub odszkodowanie? Jaki przysługuje mi okres wypowiedzenia no i co z urlopem? Jak najkorzystniej dla mnie rozwiązać ten stosunek pracy? Zatrudniona jestem od 27 czerwca 2007 roku, na czas nieokreślony, na 1/2 etatu. Firma zatrudnia 10 osób.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę a ciąża pracownicy
W czerwcu 2008 r. wypowiedziałam umowę pani zatrudnionej na umowę na czas określony z powodu likwidacji etatu. Zachowałam dwutygodniowy okres wypowiedzenia. W sierpniu tego roku otrzymałam słabo odbite ksero zaświadczenia lekarskiego z datą 19.07.2007 (!) stwierdzające, iż moja była pracownica jest w 9 tygodniu ciąży. Powiedziano mi też, że zwolniłam kobietę w ciąży i grożono mi podaniem do sądu. Sama zainteresowana nie kontaktuje się ze mną nawet telefonicznie. Nie wiem, jak traktować to zaświadczenie (ksero, zeszłoroczna data). Jeśli pracownica naprawdę była w ciąży w chwili wymówienia, to co powinnam zrobić?

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę

W maju 2005 r. zawarłem umowę o pracę na czas nieokreślony, która została rozwiązana w marcu 2008 r. z powodu uzyskania przeze mnie prawa do emerytury. Kolejną umowę zawarłem z pracodawcą tydzień później – także na czas nieokreślony. Jak długi jest okres wypowiedzenia obecnej umowy?Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony
W artykule omówiono problematykę wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony. Scharakteryzowana pojęcie pozostawania w okresie wypowiedzenia oraz przeanalizowano uprawnienia pracownika do dni na poszukiwanie pracy, możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia, jak również roszczenia związane z zastosowaniem krótszego okresu wypowiedzenia.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl