.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Okres próby po jeździe po alkoholu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 20.08.2015

W 2010 r. zostałem skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości na 1 rok w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę. Kwotę zapłaciłem, okres próby minął. Tydzień temu znów zostałem zatrzymany na tym samym wykroczeniu. Czy moje skazanie jest już zatarte, czy będę odpowiadał jak za recydywę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. Z treści Pana pytania wynika, iż w 2010 r. został Pan skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę 1500 zł. Grzywna została przez Pana zapłacona. Okres próby także miał przebiec pozytywnie. W dniu wczorajszym prowadząc pojazd został Pan zatrzymany. W trakcie kontroli ujawniono prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Niestety nie wskazuje Pan, czy zawartość alkoholu przekraczała 0,5 promila, czy też nie. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, że ma wpływ na zakwalifikowanie Pana czynu (do 0,5 promila – wykroczenie, powyżej 0,5 promila – przestępstwo).

 

Warunkiem koniecznym prawidłowego udzielenia opinii byłoby poznanie daty (dzień, miesiąc, rok), w której nastąpiło uprawomocnienie się wyroku. Powyższe ma bowiem istotne znaczenie z punktu widzenia Pana interesu jako ewentualnego uprzednio karanego. W treści pytania wskazuje Pan jedynie na rok – 2010.

 

Wyroki skazujące odnotowywane są w Krajowym Rejestrze Karnym, który prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Zgodnie z art. 106 K.k. zatarcie skazania polega na uznaniu skazania za niebyłe i usunięciu wpisu o skazaniu z rejestru karnego. Od tego momentu skazany ma prawo twierdzić, że nie był karany.

 

Zatarcie skazania następuje z mocy prawa lub na wniosek. Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 76 § 1 K.k., zgodnie z którym „skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby”. Wyraźnie podkreślić należy, iż jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania. Z treści Pana pytania wynika, iż obok kary 1 roku pozbawiania wolności warunkowo zawieszonej na okres 3 lat orzeczono także grzywnę. Warunkiem koniecznym do zatarcia skazania z mocy prawa jest wykonanie kary grzywny, na co Pan wskazuje.

 

Zatracie skazania na wniosek ustawodawca przewidział tylko w dwóch sytuacjach. Po pierwsze sąd może także zarządzić zatarcie skazania na wniosek wskazanego po upływie 5 lat, gdy sprawca skazany na karę pozbawienia wolności nieprzekraczajacej 3 lat przestrzegał w tym okresie porządku prawnego (art.107 § 2 K.k.), a po drugie po upływie 3 lat, gdy skazanie dotyczyło kary grzywny lub ograniczenia wolności (art. 107 § 1 4 zd. 2 K.k.).

 

Innymi słowy orzeczenie wobec skazanego kary pozbawiania wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania nie podlega zatarciu na wniosek, bowiem ustawodawca nie przewidział takiej możliwości. Zgodnie z art. 70 § 1 K.k. okres próby biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Warunkiem koniecznym jest zatem ustalenie daty, w której wyrok się uprawomocnił, do tego należy doliczyć 3 lata (okres w zawieszeniu) oraz 6 miesięcy (o którym mowa w przepisie). Zatracie następuje zatem z upływem tego okresu.

 

Rekapitulując, nie można skutecznie wnosić o zatracie skazania w Pana przypadku. Zatracie skazanie nastąpi z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl