Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Okres próby i ekstradycja

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 16.12.2014

W listopadzie 2009 r. dostałem wyrok za paserstwo: rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Kilka miesięcy temu zostałem zatrzymany przez policję za jazdę po alkoholu. Obecnie dostałem wezwanie do sądu. Czy posiedzenie będzie dotyczyło odwieszenia wyroku? Myślałem, że przestępstwo z innego artykułu nie wpływa na wcześniejszy wyrok. Obawiam się, bo mamy przejściowo trudną sytuację rodzinną i żona nie poradziłaby sobie beze mnie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z Pana pytania, w roku 2000 został Pan skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. Wykonanie wyroku zawieszono na 3 lata. Obecnie pozostaje więc Pan w okresie próby.

 

Stosownie do art. 75 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) „sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności”.

 

Natomiast zgodnie z § 2 art. 75 K.k. „sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych”.

 

Jak z powyższych przepisów wynika, zarządzenie wykonania kary, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone, w pewnych sytuacjach jest obligatoryjne (sąd musi orzec wykonanie kary), a w innych fakultatywne (sąd może zarządzić wykonanie kary).

 

Obligatoryjnie sąd zarządza wykonanie kary w sytuacji, gdy skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne do tego, za które orzeczono karę pozbawienia wolności w zawieszeniu.

 

Jak wskazuje art. 115 § 3 K.k., „przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne”.

 

Jak wynika z Pana pytania, w roku 2008 został Pan skazany za paserstwo, zapewne na podstawie art. 292 § 1 K.k., stosownie do którego „kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2″.

 

W roku 2009 dopuścił się Pan natomiast przestępstwa z art. 178a § 1 K.k., stosownie do którego , kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Przestępstwa, których się Pan dopuścił, nie są podobne. Nie należą one do tego samego rodzaju przestępstw – pierwsze jest przestępstwem przeciwko posiadaniu i własności rzeczy ruchomej, a drugie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Wobec powyższego należy uznać, że sąd wszczął postępowanie o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, w którym może, ale nie musi, zarządzić wykonanie kary.

 

W tym postępowaniu sąd ustali, czy w okresie próby rażąco naruszał Pan porządek prawny, w szczególności czy popełnił Pan inne przestępstwo niż określone w § 1 (popełnił Pan) albo czy uchyla się Pan od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych.

 

W okresie próby popełnił Pan przestępstwo, a więc sąd może zarządzić wykonanie kary. Sąd może zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności. To, czy tak uczyni, będzie zależało od oceny Pana zachowania w okresie próby – nie tylko tego, że popełnił Pan przestępstwo inne niż podobne do tego, za które orzeczono karę pozbawiania wolności w zawieszeniu, ale od całokształtu Pana zachowania po warunkowym zawieszeniu kary pozbawienia wolności.

 

Ważne będzie również to, czy wykonał Pan obowiązki, które na Pana sąd ewentualnie nałożył w wyroku, i czy np. zapłacił Pan orzeczoną grzywnę.

 

Opinia kuratora w sprawie będzie również ważna dla sądu (lecz nie wiążąca).

 

Przed wydaniem orzeczenia sąd zbada, jak się Pan zachowywał w okresie próby. W toku postępowania może Pan wskazać sądowi, że faktycznie popełnił Pan przestępstwo w okresie próby, ale był to wyjątek, zdarzenie incydentalne.

 

Okoliczności rodzinne, o których Pan pisze, również będą miały znaczenie w sprawie, ale najbardziej istotne będzie, to jak Pan zachowywał się w okresie próby.

 

W sądzie powinien Pan wskazać, że orzeczona kara z zawieszeniem jej wykonania spełniła cel kary – prawodopodobieństwo, że popełni Pan przestępstwo podobne do tego, za które Pan został skazany, jest niewielkie.

 

Orzeczenie kary z warunkowym zawieszeniem było dla Pana wystarczająco dolegliwe. Należy wskazać, iż w okresie próby wykonał Pan obowiązki nałożone na Pana przez sąd (o ile takie obowiązki były nałożone), nie lekceważył Pan przepisów prawa, starał się Pan przestrzegać prawa. Co prawda dopuścił się Pan drugiego przestępstwa, ale jest to przestępstwo innego rodzaju, a jego popełnienie wynikało bardziej z Pana lekkomyślności niż z braku szacunku dla obowiązujących norm prawnych. Należy wskazać, iż zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności w takich okolicznościach będzie dla Pana zbyt dolegliwe. Dolegliwość ta w dużym stopniu dotknie Pana rodziny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus II =

»Podobne materiały

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

W kwietniu złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Po jakimś czasie otrzymałem wiadomość o umorzeniu dochodzenia bez uzasadnienia i bez informacji, czy przysługują mi środki odwoławcze? Nie jestem osobą pokrzywdzoną. Czy mogę złożyć odwołanie?  

 

Podobne przestępstwa i groźba odwieszenia kary

W 2007 r. otrzymałem wyrok – kara więzienia w zawieszeniu na 5 lat – z art. 43 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 65 Kodeksu karnego. Niedawno zostałem też osądzony za czyn z art. 286 Kodeksu karnego. Teraz sąd ma rozpatrzyć, czy odwiesić pierwszy wyrok. Cz

 

Wymiar kary za jazdę pod wpływem alkoholu, jeśli kierowca w przeszłości popełnił podobne wykroczenie

Miesiąc temu rozbiłem samochód, prowadząc po pijanemu. W wydychanym powietrzu miałem 2 promile. Niestety już wcześniej miałem dwa razy zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu: raz na 9 miesięcy i raz na jeden rok. Minęło od tamtych spraw ponad 4 lata. W międzyczasie zdawałem p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »