.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ojciec dziecka biologiczny i formalny a alimenty

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 06.01.2015

Dwa miesiące temu sąd orzekł rozwód między mną a mężem. Za kilka dni mam termin porodu. Mimo iż ojcem biologicznym dziecka nie jest były mąż, ten ostatni nie chce się wyrzec dziecka. Czy w związku z tym, przed wyjaśnieniem sprawy ojcostwa, mogę postarać się o zabezpieczenie (alimenty) na dziecko od ojca formalnego, czyli byłego męża?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pani pytania wynika, że orzeczenie rozwiązujące Pani małżeństwo uprawomocniło się dwa miesiące temu, podczas gdy za kilka dni ma Pani wyznaczony termin porodu dziecka. Jednocześnie, co istotne, nie wskazuje Pani na chęć zawarcia nowego małżeństwa do czasu narodzin dziecka. W takiej sytuacji nie ulega wątpliwości, iż zastosowanie znajdzie przepis art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

 

Z powyższego wynika bezsprzecznie, iż w świetle prawa ojcem dziecka jest Pani były małżonek (z uwagi na okres oczekiwania do uprawomocnienia myślę, że można użyć takiego sformułowania).

 

W pierwszej kolejności wskazać należy na art. 48 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z którym rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami przy uwzględnieniu podmiotowości dziecka i jego praw. Władza rodzicielska swoim zakresem obejmuje obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka (art. 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Obowiązki i prawa rodziców realizowane w tej sferze mieszczą się więc w granicach przez prawo dopuszczalnych i stanowią konkretyzację wskazanych powyżej konstytucyjnych gwarancji opieki, ochrony życia rodzinnego, rodzicielstwa, a także opieki nad dzieckiem.

 

Mając na uwadze, iż sąd z pewnością powierzy Pani wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem jako matce i ustali, że miejscem zamieszkania jest Pani miejsce zamieszkania, nie sposób nie wspomnieć o treści przepisu art. 135 § 1, zgodnie z którym wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

 

W mojej ocenie nie ma żadnych prawnych przeszkód do dochodzenia alimentów od małżonka, bowiem w świetle przepisów prawa jest on prawowitym ojcem dziecka, które za kilka dni Pani urodzi.

 

Punktem wyjścia w sprawach o alimenty na dzieci jest żądana przez jednego z rodziców kwota. Na Pani byłym mężu jako na ojcu (w świetle prawa) także spoczywa ciężar zaspokajania potrzeb dziecka. Należy zwrócić jednak uwagę, że chodzi tu o dziecko, a nie o partycypowanie w kosztach Pani utrzymania. Należy pamiętać, że nie istnieje zasada, iż oboje rodzice mają zaspokajać potrzeby dzieci w równym stopniu, to znaczy, że oboje rodzice mają obowiązek przeznaczać na utrzymanie dzieci równe kwoty. Każdy z rodziców ma obowiązek przyczyniać się do utrzymania dzieci stosownie do własnych możliwości zarobkowych i majątkowych. W toku postępowania o alimenty sąd w pierwszej kolejności ustali, jakie są usprawiedliwione potrzeby dziecka, a następnie ustali możliwości zarobkowe ich rodziców. Zgodnie z tymi ustaleniami sąd zasądzi odpowiednie alimenty. Sąd weźmie też pod uwagę, jakie Pani dziecko ma potrzeby i czy są one zaspokajane.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »