Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ogrodzenie działki i przepisy je regulujące

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 02.09.2011

Planuję postawić ogrodzenie działki zaraz obok istniejącego ogrodzenia będącego własnością sąsiada. Jego dom znajduje się od płotu w odległości ok. 40 cm. Czy mogę postawić to ogrodzenie zgodnie z prawem? Czy musi być w nim jakiś „prześwit”? Dodam, że relacje z sąsiadem mam kiepskie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118) budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę. Niezbędne jest jednak, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi budowy ogrodzenia, w dwóch przypadkach:

 

  1. budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych,
  2. budowy ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m.

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

 

„1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

 

2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

§ 42. 1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.

 

2. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

 

§ 43. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej”.

 

Są to jedyne przepisy prawa dotyczące budowy ogrodzenia.

 

W uchylonym rozporządzeniu dotyczącym usytuowania ogrodzenia, podstawowe wymaganie, dotyczące sytuowania ogrodzeń w linii rozgraniczającej lub innej linii wyznaczonej w planie miejscowym, ma na celu zapewnienie podstawowych zasad ładu budowlanego w zabudowie ulic i placów. Mimo iż rozporządzenie to uchylono, przyjmuje się, że usytuowanie działki od strony sąsiednich nieruchomości powinno być zgodne z geodezyjnie wyznaczonym przebiegiem granic i odpowiadać w tym zakresie przepisom Kodeksu cywilnego, określającym, że:

 

„Art. 154. § 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.

 

§ 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.”

 

Nie ma ograniczeń dotyczących budowy ogrodzenia od budynku sąsiada. Jeśli sąsiad będzie miał jakiekolwiek roszczenia związane z usytuowaniem Pańskiego ogrodzenia, proponuję go zapoznać z przepisami dotyczącymi odległości budynku od granicy działki. Nadzór budowlany nie będzie ingerował w Pańską inwestycję polegającą na budowie ogrodzenia, ale być może zainteresuje się usytuowaniem budynku przy granicy działki.

 

Dodam jeszcze, że kiedyś tak było, że ogrodzenie miało być ażurowe. Obecnie przepisy prawa budowlanego tego nie zakładają.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + VIII =

»Podobne materiały

Betonowe ogrodzenie między sąsiadami

Mam działkę na wsi. Sąsiad bez mojej zgody wymienił ogrodzenie między działkami na pełne z płyt betonowych o wysokości ok. 2 m. Pozostawił też starą, zniszczoną podmurówkę na mojej działce. Płot powoduje spore zacienienie mojej działki (jest wąska), co wpływa na obniżenie jej wartości. Rozmowy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »