.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ograniczenie władzy rodzicielskiej po złożeniu pozwu rozwodowego

Za miesiąc mam pierwszą rozprawę rozwodową. W pozwie wnioskowałam o rozwód bez orzekania o winie. Z mężem mamy trójkę dzieci (10, 7 i 6 lat). Niestety od kilku miesięcy on bardzo rzadko się z nimi kontaktuje, prawie przestał do nich dzwonić, przyjeżdża sporadycznie i na krótko. Starsze dziecko nie chce z nim spędzać czasu, bo ojciec wypytuje o wszystko, co dzieje się u nas w domu. Ustaliliśmy między sobą kwestię alimentów, ale od kilku miesięcy zwleka z zapłatą i wpłaca mniej. Ostatnio odkryłam, że mąż ma zapędy homoseksualne, wiem, że umawiał się z pewnym mężczyzną. W pozwie rozwodowym napisałam, że ojciec nie będzie miał ograniczonych praw rodzicielskich i dołączyłam do niego wspólne porozumienie co do kontaktów z dziećmi. Skoro jednak sytuacja się zmieniła, czy mogę jeszcze przed rozprawą zmienić treść tego porozumienia? Mam obawy, czy ojciec nie zrobi dzieciom krzywdy i chciałabym ograniczyć mu prawa rodzicielskie. Jak mogę to zrobić? Czy to, że mąż ma zapędy homoseksualne jest argumentem do ograniczenia praw? Jestem w nowym związku, czy mój partner albo moi rodzice mogą być świadkami w sprawie, którzy potwierdzą wykonywanie przeze mnie władzy rodzicielskiej i zaniedbania męża?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej po złożeniu pozwu rozwodowego

Wykonywanie władzy rodzicielskiej po rozstaniu rodziców

Zgodnie z treścią art. 107 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia”. Zgodnie natomiast z § 2 tego przepisu: „W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia”.

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców

Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż jak widać, sąd co do zasady ograniczy drugiemu rodzicowi władzę rodzicielską do obowiązku współdziałania lub jedynie do informowania o istotnych sprawach dziecka, w momencie gdy rodzice nie mieszkają wspólnie. Należy bowiem podnieść, iż wykonywanie pełnej władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców, mieszkających w rozłączeniu i będących w konflikcie jest utrudnione i przeczy dobru dziecka. Wobec bardzo wielu okoliczności, które powinny decydować o tym, któremu z rozłączonych rodziców powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej, decyzja nie jest łatwa, zwłaszcza że poszczególne okoliczności mogą wskazywać na celowość różnego rozstrzygnięcia. Decyzja musi być przeto wypadkową różnych argumentów, co wymaga wnikliwego rozważenia przez sąd całokształtu okoliczności (wytyczne SN z 1968 r.) i nakazuje dokonanie wyboru rozsądnego kompromisu (por. A. Łapiński, Ograniczenia władzy rodzicielskiej w polskim prawie rodzinnym, Warszawa 1975, s. 363).

 

Postępowanie dowodowe o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Istotne znaczenie w tej mierze ma więc postępowanie dowodowe, zwłaszcza w przypadkach istnienia między rodzicami ostrego konfliktu. Wówczas bowiem rodzice mogą w zupełnie odmienny sposób prezentować istniejącą sytuację i ustalenie rzeczywistego stanu w sposób istotny może się skomplikować. Jak się wobec tego wskazuje, sąd powinien dokonywać ocen ze szczególną ostrożnością. Ich podstawą powinno być wszechstronne i wnikliwe zbadanie zebranego materiału dowodowego. Wskazana jest dogłębna analiza zeznań przesłuchanych osób. Istotnego znaczenia nabierają przy tym zeznania osób niezwiązanych z żadnym z rodziców. Powinny one bowiem mieć bardziej obiektywny charakter aniżeli zeznania samych rodziców (osób z nimi związanych). Informacje te mogą pochodzić np. od personelu szkoły, czy przedszkola, kuratora, biegłych z zakresu pedagogiki, psychologii czy psychiatrii. Zasadnie się przy tym jednak podkreśla, iż wnioski z opinii biegłych nie powinny automatycznie przesądzać o treści orzeczenia. Biegli nie mogą wszak zastępować sądu w rozstrzygnięciu sprawy. Nie to jest bowiem ich rolą. Do sądu natomiast należy poszukiwanie takiego rozstrzygnięcia, które w jak najpełniejszy sposób będzie zgodne z dobrem dziecka i będzie je zabezpieczało (zob. P. Wicherek, Problemy orzecznictwa, s. 14-16).

 

Mając na uwadze przywołane przepisy prawa oraz orzecznictwo, podnoszę, że jeżeli chce Pani zmienić rozstrzygnięcie w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi – to jak najbardziej może Pani tego dokonać, kierując do sądu pismo przygotowawcze. Proszę w nim wskazać na nowe okoliczności: brak więzi męża z dziećmi, brak częstych kontaktów, konflikt między mężem a Panią, a także dowody wskazujące na homoseksualizm męża. Nie powinno być problemu z ograniczeniem przez sąd władzy rodzicielskiej, albowiem, jak już wskazałam, samo życie w rozłączeniu stanowi podstawę do jej ograniczenia jednemu z rodziców. Jeżeli chce Pani powołać na wskazane okoliczności świadków – również proszę to przedstawić w piśmie.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl