.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ograniczenie praw do dziecka byłemu partnerowi

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 15.09.2021 • Zaktualizowane: 15.09.2021

Trzy lata temu urodziłam córkę, razem z partnerem mieszkaliśmy u mnie i moim synem z pierwszego związku. Przez dwa lata mój były partner wyjeżdżał za granicę na ok. dwa miesiące. W Polsce był tylko na dwa tygodnie, z czego więcej czasu spędzał z kolegami niż z córką w domu. Przez ostatnie 1,5 roku nie mieszkał z nami, ponieważ nadużywał alkoholu i narkotyków, był agresywny, kłócił się ze mną przy dzieciach, dlatego postanowiłam się z nim rozejść i się wyprowadził. Przez ten czas bardzo rzadko odwiedzał córkę, zawsze pod wpływem alkoholu. Nie łoży w żaden sposób na córkę, nie pomaga w wychowaniu i nie uczestniczy w życiu córki na co dzień. Od jakiegoś czasu chce zabrać córkę gdzieś ze sobą oraz do siebie na noc. Ja się bardzo boje o nią, ponieważ nie jest nauczona z nim przebywać, on dalej nadużywa alkoholu i narkotyków, ma bardzo złe towarzystwo. Co ja mogę zrobić w tej sprawie? Czy jest możliwe jakieś ograniczenie praw byłego partnera do dziecka w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ograniczenie praw do dziecka byłemu partnerowi

Uregulowanie kontaktów byłego partnera z dzieckiem

W Pani sytuacji proponuję w sposób formalny uregulować kontakty ojca z dzieckiem, ustalić miejsce pobytu i pieczę nad dziećmi przy Pani z uwagi na nadużywanie przez ojca alkoholu i różnych środków – proponuję jednak zebrać na tę okoliczność materiał dowodowy. Jednocześnie może Pani ograniczyć ojcu dziecka władzę rodzicielską, jednak nie wpływa to na miejsce zamieszkania dzieci – ważne, aby posiadała Pani orzeczenie w zakresie sprawowania pieczy nad dzieckiem i dalej kontaktów ojca z dzieckiem.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Jeżeli ojciec córki nadużywa alkoholu ani nie płaci obowiązku alimentacyjnego – nawet dobrowolnego – to jest to podstawa nawet do pozbawienia go władzy rodzicielskiej.

 

Zgodnie z treścią art. 107 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

 

Zgodnie natomiast z § 2 powyższego przepisu w braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Decyzja związana z władzą rodzicielską nad dzieckiem

Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż, jak Pani widzi, sąd co do zasady ograniczy drugiemu rodzicowi władzę rodzicielską do obowiązku współdziałania lub jedynie do informowania o istotnych sprawach dziecka, w momencie gdy rodzice nie mieszkają wspólnie. Należy bowiem podnieść, że wykonywanie pełnej władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców mieszkających w rozłączeniu i będących w konflikcie jest utrudnione i przeczy dobru dziecka. Wobec bardzo wielu okoliczności, które powinny decydować o tym, któremu z rozłączonych rodziców powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej, decyzja nie jest łatwa, zwłaszcza że poszczególne okoliczności mogą wskazywać na celowość różnego rozstrzygnięcia. Decyzja musi być przeto wypadkową różnych argumentów, co wymaga wnikliwego rozważenia przez sąd całokształtu okoliczności (wytyczne SN z 1968 r.) i nakazuje dokonanie wyboru rozsądnego kompromisu (por. A. Łapiński, Ograniczenia władzy rodzicielskiej w polskim prawie rodzinnym, Warszawa 1975, s. 363).

Dowody na zachowanie byłego partnera

Istotne znaczenie w tej mierze ma więc postępowanie dowodowe, zwłaszcza w przypadkach istnienia między rodzicami ostrego konfliktu. Wówczas bowiem rodzice mogą w zupełnie odmienny sposób prezentować istniejącą sytuację i ustalenie rzeczywistego stanu w sposób istotny może się skomplikować. Jak się wobec tego wskazuje, sąd powinien dokonywać ocen ze szczególną ostrożnością. Ich podstawą powinno być wszechstronne i wnikliwe zbadanie zebranego materiału dowodowego. Wskazana jest dogłębna analiza zeznań przesłuchanych osób.

 

Mając na uwadze powyższe, podnoszę, iż jeżeli ojciec córki chce odbywać z nią kontakty, na które Pani nie pozwala, to powinna Pani uregulować powyższe kwestie występując do sądu o ustalenie miejsca pobytu córki przy Pani, ograniczenie lub pozbawienie go władzy oraz określenie kontaktów zgodnie z Pani wolą – w Pani obecności. Proszę wskazać sądowi na nowe okoliczności – także związane z uzależnieniem ojca, brakiem więzi pomiędzy nim a dzieckiem, konfliktu między nim a Panią, a także braku alimentacji i takie ograniczenie nie powinno być problemem, bowiem, jak wskazałam, już samo życie w rozłączeniu stanowi podstawę do ograniczenia władzy jednemu z rodziców.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl