Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ograniczenie etatu na wakacje a roczny urlop zdrowotny

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 31.01.2019

Jestem nauczycielem z 24-letnim stażem. W tamtym roku szkolnym po raz pierwszy otrzymałam ograniczenie etatu, jednak okazało się, że tylko na wakacje. Czy w związku z tym mogę od września pójść na roczny urlop zdrowotny? Nadmienię że w tym roku szkolnym ponownie jestem na pełnym wymiarze godzin. Moje ograniczenie dotyczy 2 miesięcy wakacji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli dwie godziny, którymi Pani uzupełnia etat, to były na przykład zajęcia nauczania indywidualnego, to prawidłowe jest uzupełnienie etatu jedynie w trakcie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jeśli jednak były to normalne godziny lekcyjne, to powinna Pani pełny etat mieć przez cały rok szkolny, a nie przez czas wakacji.

 

Jeśli chodzi o urlop dla poratowania zdrowia, to zgodnie z art. 73 ustawy Karta Nauczyciela „nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w przedszkolu, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku”.

 

Do okresu siedmioletniej pracy w przedszkolu, o którym mowa wyżej, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.

 

Jeśli chodzi o wymiar zatrudnienia, to zdaniem Sądu Okręgowego w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 26 czerwca 2014 r. (sygn. akt V Pa 26/14), „zauważyć należy, iż zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć jest przesłanką, która musi zostać przez nauczyciela spełniona dla udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Nie ma natomiast potrzeby, aby przesłanka ta była spełniona przez cały okres trwania tego urlopu. Dla oceny czy nauczyciel spełnia warunki do udzielenia mu urlopu zdrowotnego istotny jest moment złożenia przez niego wniosku o urlop, gdyż przepisy K.N. nie regulują sytuacji uprawnienia nauczyciela do urlopu zdrowotnego w przypadku ograniczenia wymiaru zatrudnienia na podstawie art. 22 ust. 2 K.N. Wobec tego należy uznać, że jeżeli nauczyciel, przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia, wyraził zgodę na obniżenie wymiaru zatrudnienia od 1 września, to obniża mu się wymiar zatrudnienia niezależnie od tego, że urlop został mu udzielony”.

 

Jeśli więc słusznie ma Pani  jedynie część etatu w czasie wakacji, to nie może Pani teraz złożyć wniosku o urlop dla poratowania zdrowia. Może to Pani zrobić dopiero po 1 września, gdy już będzie Pani znowu zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus IV =

»Podobne materiały

Obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii

Czy niepełnoletni licealista ma obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii?

 

Przeniesienie ucznia do innej klasy - czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców?

Rodzice ucznia szkoły, w której jestem dyrektorem, pozostają w konflikcie, oboje mają pełne prawa rodzicielskie. Został złożony pozew o rozwód. W sprawach dotyczących szkoły podejmują sprzeczne decyzje. Dziecko jest uczniem klasy sportowej, która to klasa realizuje program szkolenia sportowego (bieg

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »