.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ograniczenie etatu dla nauczyciela mianowanego

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 26.01.2019

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na podstawie mianowania; mam dostać ograniczenie etatu do 17/18. Z planu wynika, że jeśli koleżance z tego samego przedmiotu zabrano by 1 godzinę, to ona nie traci pełnego etatu (po uśrednieniu godzin), a ja zyskuję brak ograniczenia. Wiąże się to jednak ze zmianą grup językowych w przyszłym roku szkolnym. Czy w takim razie muszę podpisać ograniczenie godzin i jeśli nie podpiszę, to co mi grozi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela „dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2”.

 

Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych wyżej następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

 

Wiele orzeczeń Sądu Najwyższego poświęconych jest kwestii kryteriów wyboru nauczycieli do zwolnienia. Stosownie jednak do wyroku SN z dnia 19 maja 2004 r., sygn. akt I PK 608/03, „kryteria, według których dokonuje się wyboru jednego z nauczycieli do zwolnienia z pracy, nie są tożsame z ustawowymi przyczynami wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu”. W wyroku z dnia 12 września 2000 r., sygn. akt I PKN 26/00, Sąd Najwyższy wskazał, iż „przy podejmowaniu decyzji o wyborze nauczyciela do zwolnienia pracodawca może się kierować własnymi, uzasadnionymi potrzebami”.

 

„Na podstawie art. 20 ust. 1 […] Karty Nauczyciela […] dyrektor szkoły może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy, gdy nie jest możliwe dalsze zatrudnienie wszystkich nauczycieli danej specjalności” (wyrok SN z dnia 6 lutego 1997 r., sygn. akt I PKN 70/96).

 

Co do zasady, gdyby godzin było tyle, aby obie Panie otrzymały pełny etat przy jednoczesnym nierozdzielaniu dotychczasowych grup (pamiętać należy, że jedną grupę musi prowadzić jeden nauczyciel), to co do zasady powinna Pani otrzymać pełny etat. 

 

W tej sytuacji ma Pani dwa wyjścia: może Pani przyjąć ograniczenie – jest ono tylko na jeden rok szkolny – albo odmówić i odwołać się do sądu. Jeśli Pani odmówi przyjęcia ograniczenia, stosunek pracy rozwiąże się 31 sierpnia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »