.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ogłoszenie upadłości spółki

Ogłoszenie upadłości spółki to zarówno obowiązek spółki mającej duże problemy finansowe, jak i często jedyne rozwiązanie, pozwalające zakończyć działalność firmy zgodnie z prawem. Ogłoszenie upadłości spółki wiąże się z szeregiem czynności formalnych, o których warto dowiedzieć się zawczasu.

 Upadłość spółki nie oznacza więc upadłości jej wspólnika. W tej kwestii wypowiedział się w sposób niepozostawiający wątpliwości Sąd Najwyższy, który orzekł, że „w świetle art. 11 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze ogłoszenie upadłości spółki jawnej nie uzasadnia uwzględnienia wniosku wspólnika o ogłoszenie jego upadłości, jeżeli wierzyciele spółki nie domagali się zaspokojenia od niego swoich wierzytelności” (uchwała SN z dnia 05.08.2004 r., sygn. akt III CZP 41/04). Sąd Najwyższy wskazał, że upadłość spółki jawnej nie jest tożsama z upadłością wspólnika tej spółki.

Z kolei w postanowieniu z dnia 07.01.2009 r. (sygn. akt II CSK 411/08) Sąd Najwyższy stwierdził, iż „ogłoszenie upadłości spółki osobowej nie pociąga za sobą ogłoszenia upadłości jej wspólników. Niewypłacalność spółki jawnej nie oznacza jednocześnie niewypłacalności jej wspólników dysponujących osobistym majątkiem, który może stanowić dostateczne źródło zaspokojenia zobowiązań spółki. Odrębność podmiotowa spółki i wspólników obejmuje także majątki tych podmiotów. Ogłoszenie upadłości wspólnika spółki jawnej będzie możliwe, gdy zostaną wobec tego wspólnika spełnione przesłanki z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, niezależnie od spełnienia analogicznych przesłanek wobec spółki. Dopiero wówczas wspólnik spółki jawnej, wobec którego zostanie zakończone postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację jego majątku, będzie mógł złożyć wniosek o orzeczenie o umorzeniu w całości lub w części niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym jego zobowiązań, które z mocy art. 22 § 2 k.s.h. są także zobowiązaniami spółki jawnej. Brak bezpośredniego wpływu postępowania upadłościowego spółki na odpowiedzialność jej wspólników wyklucza traktowanie upadłości spółki jako automatycznej upadłości samych wspólników”.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Powstanie przyczyny rozwiązania spółki, co do zasady, pociąga za sobą jej przejście w stan likwidacji i rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego (art. 272 Kodeksu spółek handlowych [K.s.h.] – ustawy z dnia 15 września 2000 r.). Artykuł 270 tej ustawy określa te sytuacje: przewidziane w umowie spółki, uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę (stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza), ogłoszenie upadłości spółki oraz inne przyczyny przewidziane prawem.    Przeczytaj pełną treść

 

 Członek zarządu od takiej odpowiedzialności może uwolnić się jedynie, jeżeli wykaże jedną z trzech poniższych przesłanek:

  1. we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe,
  2. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy,
  3. pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.


W artykule 5 Prawa upadłościowego określono precyzyjnie w jakim czasie od zaprzestania płacenia długów lub ujawnienia, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie długów członek zarządu – jako reprezentant spółki – powinien złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Nie oznacza to jednak mechanicznego przenoszenia przewidzianych w tym artykule terminów do oceny czy we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Ogłoszenie upadłości firmy a prawa pracownicy na urlopie macierzyńskim
Ogłoszono upadłość mojej firmy. Mam umowę na czas nieokreślony, urlop zaległy 40 dni, a do końca grudnia jestem na urlopie macierzyńskim. Jakie są moje prawa? Co mi się należy?(Ogłoszenie upadłości spółki)

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości
Artykuł omawia instytucję wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości spółki.

Prezes spółki i odpowiedzialność za jej długi – co robić?

Jestem prezesem i udziałowcem trzyosobowej spółki z o.o. Po założeniu spółki każdy wspólnik udzielił spółce pożyczki na początkowe zakupy. Obecnie spółka nie ma środków pozwalających na utrzymanie, a wspólnicy nie chcą dokładać się do opłat za zobowiązania (generujemy straty). Jaka jest moja odpowiedzialność? Co powinienem zrobić? Czy ogłosić upadłość spółki? Czy zamiana pożyczki na wkład zwolni mnie z odpowiedzialności?Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl