Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ogłoszenie upadłości i likwidacji majątku a uratowanie firmy

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 30.01.2019

Otrzymałem w dniu dzisiejszym pismo z sądu na wniosek urzędu skarbowego o ogłoszenie upadłości i likwidacji majątku. Rzeczywiście posiadam zobowiązania wobec US, ale co miesiąc je regulowałem, poza grudniem, bo pod koniec nie było mnie w kraju, oczywiście regulowałem najstarsze długi, a z obecnymi zobowiązaniami było ciężko. Czy mogę w jakiś sposób jeszcze uratować firmę, firma ma dochody i co rok je zwiększa? Czy mogę założyć nową firmę, której nie dotknie ten proces? Albo czy są jakieś inne możliwości, chciałbym zacząć od nowa, a tamtą firmę w takim przypadku zamknąć.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Złożenie wniosku o upadłość nie oznacza jeszcze, że sąd ogłosi upadłość. Co do zasady upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

 

Generalnie zatem, jeśli ma Pan wymagalne zobowiązania, tj. takie, których Pan nie uiścił w terminie, to można uznać, iż jest Pan niewypłacalny. To, że reguluje Pan częściowo już wymagalne zobowiązanie, nie niweczy tej przesłanki. Co innego, gdyby Pan zawarł jakąś ugodę, na mocy której by Panu wydłużono np. termin płatności. Wówczas zobowiązanie nie byłoby wymagalne, a zatem  nie byłby Pan niewypłacalny. W opisanej sytuacji jednak, jak rozumiem, po prostu reguluje Pan w takich ratach, na jakie Pana stać swoje zobowiązanie wobec fiskusa.

 

Niestety nie jest to w takim układzie wierzytelność sporna, która pozwalałaby sądowi na oddalenie wniosku na podstawie art. 12 a ustawy („Art. 12. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości”).

 

Istnieją jednak jeszcze inne przyczyny oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet wówczas gdy dłużnik jest niewypłacalny, określone w art. 13 ust 1 i 2 ustawy, które Panu poniżej przytoczę:

 

„Art. 13 [Inne przyczyny oddalenia wniosku]

1. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

2. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania”.

 

Jeśli zatem majątek Pana jest mniejszy niż koszty postępowania, które należałoby średnio przyjąć chociażby na poziomie 50 tysięcy złotych, albo majątek ten jest wyższy, ale w całości obciążony hipoteką, sąd albo musi albo może wniosek US oddalić.

 

Z tego, co rozumiem prowadzi Pan działalność jako osoba fizyczna na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli zatem zostanie ogłoszona upadłość Pana, to będzie to dotyczyć Pana jako przedsiębiorcy. Nie oznacza to jednak, że nie będzie można utworzyć np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach których będzie Pan prowadził działalność. Ogłoszenie upadłości nie oznacza zakazu prowadzenia działalność w jakiejkolwiek formie. Taka możliwość, co prawda, istnieje w systemie prawa polskiego, że sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby, która ze swojej winy:

 

  • będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości albo
  • faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie, albo
  • po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była obowiązana z mocy ustawy, albo
  • jako upadły po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości, albo
  • jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.

 

Ale może to mieć miejsce w zupełnie innym postępowaniu, a nie w postępowaniu o ogłoszenie upadłości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - VI =

»Podobne materiały

Uznanie darowizny za bezskuteczną

Prowadzę działalność gospodarczą, niestety interes idzie bardzo źle. Stanęłam przed decyzją: ogłosić upadłość czy likwidację firmy? Razem z mężem jestem współwłaścicielką domu, na którym ciąży kredyt hipoteczny. Boję się, że wierzyciele go przejmą. Czy mogę przepisać nieruchomość na syna, czy darowi

Lista wierzytelności

Dwa tygodnie temu wysłaliśmy do Francji na adres mandatariusza wyznaczonego przez sąd francuski pismo wraz z załączoną listą wierzytelności oraz kopiami faktur, wezwaniami do zapłaty. Otrzymaliśmy potwierdzenie odbioru przesyłki. Kilka dni wcześniej jednak sąd francuski ogłosił upadłość spółki franc

Jaki jest bezpieczny odstęp od zgłoszenia upadłości do zaciągnięcia kredytu?

Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową, która dotychczas robiła rewelacyjne obroty i rokowania na przyszłość. Zaciągnąłem kilka kredytów w różnych bankach i okresach, następnie zrobiłem konsolidację i wziąłem następny kredyt na inwestycje. Okazało się, że moje kontrakty się zmniejszały i musi
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »