.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskiwanie zaległego wynagrodzenia od upadłej firmy

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 09.12.2009

Moja córka pracowała we wrześniu na umowę-zlecenie; za pracę zastał wystawiony rachunek. Tydzień później sąd ogłosił jednak upadłość tej firmy i ustanowił syndyka. Córka do dzisiaj nie otrzymała należnego jej wynagrodzenia. Proszę o wskazówki, jakie ewentualne dokumenty i gdzie należy złożyć, żeby szansa na wyegzekwowanie zaległej płatności była jak największa.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odzyskiwanie zaległego wynagrodzenia od upadłej firmy

Zaspokojenie roszczeń wierzyciela ze środków masy upadłości w ramach postępowania upadłościowego

Córka powinna zgłosić swoją wierzytelność w terminie określonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, by jej wierzytelność w stosunku do upadłego została wciągnięta na tzw. listę wierzytelności. Sąd, wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż miesiąc i nie dłuższym niż trzy miesiące (proszę się więc dowiedzieć, jaki termin został przewidziany w przypadku kontrahenta Pani córki). Nawet jeśli termin już minął, to proszę złożyć przedmiotowe zgłoszenia, gdyż wówczas córka zostanie wciągnięta na listę uzupełniającą.

 

Brak zgłoszenia pozbawia wierzyciela możliwości zaspokojenia swych roszczeń ze środków masy upadłości w ramach postępowania upadłościowego.

Wierzytelności z tytułu umowy-zlecenia po ogłoszeniu upadłości zleceniodawcy

Wierzytelności ze stosunku pracy podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu. Wierzytelność z tytułu umowy-zlecenia nie jest natomiast wierzytelnością ze stosunku pracy, tylko wierzytelnością ze stosunku cywilnego. Nadto należy pamiętać, iż wierzytelności z tytułu pracy podlegają zaspokojeniu w II kategorii, natomiast wierzytelność Pani córki dopiero w IV kategorii (kategoria ma wpływ na kolejność zaspokajania wierzytelności).

Zgłoszenie na listę wierzytelności

Zgłoszenia dokonuje się na piśmie. W zgłoszeniu należy określić wierzytelność (czyli ustalone w umowie wynagrodzenie), ewentualnie wraz z odsetkami, przy czym odsetki liczy się tylko do dnia upadłości. Nadto w zgłoszeniu należy określić, w jakiej kategorii podlega zaspokojeniu ta wierzytelność (w przypadku Pani córki będzie to kategoria IV – „inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej”, której zakres jest określony).

 

Zgłoszenie powinno być złożone w dwóch egzemplarzach (drugi egzemplarz przekazywany jest syndykowi, zarządcy lub nadzorcy sądowemu). Do pisma dołączyć należy dokument uzasadniający zgłoszenie. Powinien to być oryginał dokumentu lub notarialnie poświadczony odpis. Dopuszcza się też poświadczenie odpisu przez radcę prawnego lub adwokata.

 

Zgłoszenie należy skierować do sędziego komisarza. Informacja, kto pełni funkcję sędziego komisarza, zawarta jest w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »