Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie weksli

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 08.11.2014

W 2004 r. jako wspólnicy spółki cywilnej podpisaliśmy weksle in blanco na wartość miliona zł (10 weksli po 100 000 zł) w związku z umową na wykonanie projektu na naszą rzecz. Umowa z naszej strony została wykonana w 100%, ale osoba, z którą ją podpisaliśmy, podała nas do sądu, wypełniając 2 weksle i chcąc od nas zwrotu jej podatku dochodowego. Sprawa trwała 3 lata i w zeszłym roku zakończyła się naszą wygraną. Druga strona już się nie odwoływała, bo nie miała żadnych podstaw do dalszych roszczeń. W styczniu zwróciłem się do niej, aby oddała nam weksle, ale nie było żadnego odzewu. Później napisał do niej adwokat, który prowadził naszą sprawę, również bez odzewu. Czy istnieje sposób na odzyskanie weksli? Oczywiście do tych weksli spisana była umowa wekslowa, ale czytałem, że takie weksle mogą być komuś przekazane i wtedy możemy mieć problemy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Analiza prawna

 

Problemem tu jest osiem weksli i to je chcieliby Państwo odzyskać. Dwa pozostałe nie stanowią już problemu. Ich oryginały zdeponowane są bowiem w aktach sprawy cywilnej wytoczonej przez odbiorcę weksla.

 

Sposoby na odzyskanie weksli są dwa; wybór sposobu zależy od stanu faktycznego sprawy. Pierwszy to wniosek do sądu o umorzenie weksla wtedy, gdy weksel zaginął. Druga możliwość – wtedy, gdy weksel istnieje –to pozew w procesie cywilnym o wydanie dokumentu weksla. Pozew wszczyna klasyczny proces sądowy –cywilny. Istnieją określone wymogi formalne dotyczące sporządzenia pozwu i danych które winien on zawierać.

 

Warto pomyśleć także o sformułowaniu wniosku o zabezpieczenie powództwa poprzez nakazanie pozwanemu wydania rzeczy np. na czas toczącego się postępowania sądowego. Istotnym – jak sądzę – problemem może okazać się opłata sądowa, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, którą w analizowanej sytuacji będzie kwota, do której weksle mogłyby być wypełnione, tj. 40 000 zł (8 x 100 000 zł x 5%). Można się zatem zastanowić nad dodatkowym wnioskiem, sformułowanym w pozwie, o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części.

 

Jeśli chodzi o Pańskie obawy o przekazanie komuś weksli, to uważam, że są one przesadzone z jednego powodu. Nawet gdy ktoś kupi lub otrzyma weksle in blanco, to otrzyma je wraz z deklaracją wekslową i musi je wypełnić w zgodzie z jej treścią. Zobowiązanie z weksli, o których mowa w zapytaniu, jest zobowiązaniem związanym z zabezpieczeniem stosunku podstawowego, a więc causa (przyczyna) ich powstania, to causa cavendi (funkcja zabezpieczająca weksla) – zob. uchwała połączonych Izb: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 1972 roku (III PZP 17/70) oraz wyroki Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 1997 roku (CKN 48/97), z dnia 31 maja 2001 roku (V CKN 264/00) i z dnia 9 grudnia 2004 roku (II CK 170/04).

 

Jeżeli zatem sporne weksle zostaną przedstawione do zapłaty i skierowane do postępowania  nakazowego, to w postępowaniu dotyczącym zarzutów od nakazu zapłaty trzeba podnieść okoliczność wypełnienia weksla niezgodnie z deklaracją wekslową, ponieważ stosunek podstawowy, dla którego sporne weksle są zabezpieczeniem, aktualnie nie istnieje.

 

Konkluzje

 

Istnieją dwie drogi, aby odzyskać weksle: wniosek do sądu o umorzenie weksla (gdy weksel zaginął) albo to pozew w procesie cywilnym o wydanie dokumentu weksla (gdy weksel istnieje).

 

Jeżeli więc sporne weksle zostaną przedstawione do zapłaty i skierowane do postępowania nakazowego, to w postępowaniu dotyczącym zarzutów od nakazu zapłaty trzeba podnieść okoliczność wypełnienia weksla niezgodnie z deklaracją wekslową.

 

 

 

*Stan prawny z dnia 26.07.2013

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - zero =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki