.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odzyskanie pożyczonych pieniędzy

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 12.11.2015

Mąż pracował w małej firmie i był jedynym jej pracownikiem. Przyjaźnił się ze swoim szefem i gdy w firmie zaczęło się źle dziać, szef poprosił go o pożyczkę. Nie mieliśmy gotówki, więc ja wraz z teściową wzięłyśmy kredyt – każda z nas po 20 tys. zł i dałyśmy na ratowanie firmy, a on zobowiązał się do spłaty. Pieniądze te miały postawić firmę na nogi – jak twierdził szef męża, a tymczasem już wtedy sytuacja finansowa firmy była beznadziejna, a nasze pieniądze stanowiły „kroplę w morzu” jego potrzeb. Firma zbankrutowała, a my zostałyśmy z długami. Mój mąż otworzył własną firmę w tej samej branży i ciągle spłacamy tamte pieniądze, bo były szef jest teraz bankrutem. Niestety nie spisałyśmy żadnego oświadczenia, że dajemy mu pieniądze z kredytu, a on zobowiązuje się do ich spłaty. Ostatnio otworzył podobną firmę, ale na swoją matkę i zaczął od nowa swój interes, konkurując z moim mężem o klientów i niestety zapomniał dość szybko o naszej finansowej dla niego pomocy. Proszę o poradę: czy są jakieś szanse na odzyskanie pożyczonych pieniędzy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotna z punktu widzenia Państwa interesu jest treść art. 720 Kodeksu cywilnego (K.c.), zgodnie z którym:

 

„Art. 720. § 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.”

 

Z powyższego wynika, że niezachowanie formy pisemnej nie powoduje nieważności umowy. Niezachowanie formy pisemnej ma swoje konsekwencje w zakresie dowodowym, albowiem powoduje, że w takiej sytuacji dowód ze świadków, przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy pożyczki jest dopuszczalny tylko, gdy strona przeciwna zgodzi się na taki dowód.

 

Z treści Pani pytania wynika, iż udzielili Państwo już pożyczki bez zachowania formy pisemnej. Niezachowanie formy pisemnej umowy pożyczki utrudnia dochodzenie roszczeń, jednak nie czyni tego niemożliwym. Niezwykle istotną kwestię odgrywają przy tego tupu sprawach osobowe źródła dowodowe, tj. świadkowie, a także wszelkie dowody potwierdzające pożyczkę, takie jak np. przelew bankowy, potwierdzenie wręczenia środków pieniężnych itp. Wskazać należy jednak, iż na skutek niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma. Przyjąć należy, iż pożyczkobiorca nie udzieli zgody na dowód z przesłuchania stron, dlatego należy uzyskać od niego oświadczenie woli wyrażone na piśmie, w takiej sytuacji wówczas fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma.

 

Dotychczasowe stanowisko sądów, jak pokazuje moja dotychczasowa kilkuletnie praktyka, w tego rodzaju sprawach jest bardzo liberalne, albowiem dopuszcza ze względu na ważne okoliczności przeprowadzenie dowodów nie tyko z przesłuchania stron, ale także dowód z przesłuchania świadków, a nawet dokumentów, nie zważając przy tym, czy druga strona wyraża na takie czynności zgodę, czy też nie. Muszą jednak w ocenie sądu zaistnieć ważne okoliczności, które będą takie czynności uzasadniały. Nie można jednak opierać się na tego rodzaju „szczęściu”.

 

Wnosząc do sądu pozew o zapłatę, skierują Państwo roszczenie wobec pożyczkobiorcy. Niniejszy pozew winien wskazywać wszystkie okoliczności faktyczne sprawy towarzyszące zawarciu umowy, z powołaniem się na dowody np. ze świadków. Z uwagi jednak na brak dowodu w postaci pisemnej umowy nikt nie da Pani gwarancji, czy sąd orzeknie zgodnie z Państwa żądaniem. Potwierdzeniem zawarcia umowy pożyczki jest uznanie roszczenia przez pożyczkobiorcę. Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż potwierdzenie udzielenia pożyczki może nastąpić w dowolnej formie., tj. w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej.

 

Korzystnie dla Państwa byłoby wystosować do pożyczkodawcy wezwanie do zapłaty. Wezwanie to w mojej ocenie z uwagi na brak formalnego charakteru spowodowałoby, iż pożyczkobiorca uzna dług i że zamierza oddać pieniądze bez jakiegokolwiek naciskania. Odpowiedź na pismo może zostać potratowana przez sąd jako uznanie roszczenia. Sytuacja taka nie da Pani 100% gwarancji wygranej, ale w znacznym stopniu ułatwi dochodzenie swoich pieniędzy.

 

W mojej ocenie dobrze byłoby uzyskać takie pismo w formie materialnej, a nie elektronicznej z podpisem pożyczkobiorcy. Należy zatem wystosować wezwanie do zapłaty, ale wzywające do odesłania pisma na wskazany przez Państwa adres i odpowiedzią, kiedy zamierza oddać pieniądze. Po otrzymaniu takiego pisma można wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę. Gdyby pożyczkobiorca uchylał się od takiej formy kontaktu, wówczas zasadnym jest sporządzenie maila, ale w takiej sytuacji pożyczkobiorca zawsze może próbować bronić się, wskazując na okoliczność, iż to nie on był autorem wysłanego do Państwa maila.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl