.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odzyskanie pieniędzy zainwestowanych w mieszkanie – darowizna, która nie doszła do skutku

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 23.03.2010

Mieszkam od 30 lat z ojcem alkoholikiem. Umówiliśmy się, że ojciec przepisze na mnie mieszkanie, gdy spłacę za nie wszystkie raty (zostały trzy, a jest to lokal wykupiony od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej) oraz będę dokładać się do kosztów i wykonywać remonty (robię to od wielu lat). Niedawno jednak oznajmił, że po wykupie mieszkania ma zamiar je sprzedać. Jednym słowem – oszukał mnie. Wszystkie rachunki i akt notarialny są na jego nazwisko. Czy mam jakieś prawa do tego mieszkania? Czy ojciec może je sprzedać bez mojej zgody? Czy mogę jakoś odzyskać włożone pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z chwilą wykupienia lokalu przez Pana ojca stał się właścicielem mieszkania, które wchodziło w skład zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

 

Jako właściciel mieszkania może on swobodnie dysponować swoim prawem własności, w szczególności może mieszkanie sprzedać, podarować lub zbyć w drodze innej umowy.

 

Zbycia mieszkania ojciec może dokonać bez zgody dzieci.

 

Nie ma Pan niestety żadnych praw do mieszkania. Jako że ojciec otrzymał w przeszłości przydział mieszkania z zasobów wojska, to on mógł wykupić mieszkanie na własność. Pan nie posiadał takiego uprawnienia.

 

Prawo przewiduje możliwość zawarcia umowy przedwstępnej zobowiązującej do dokonania w przyszłości określonej czynności prawnej. Można np. zawrzeć umowę zobowiązującą do przeniesienia własności mieszkania w drodze darowizny. W przypadku niewywiązania się z takiej umowy przez jedną ze stron można żądać zawarcia takiej umowy.

 

Jeżeli jednak przedmiotem umowy jest nieruchomość, umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

W przypadku określonym w pytaniu można powiedzieć, że ojciec zobowiązał się do przeniesienia w przyszłości własności mieszkania na syna. Jednak brak aktu notarialnego (umowę zawarto wyłącznie ustnie) powoduje, że Pan nie będzie mógł skutecznie domagać się od ojca wypełnienia swojego zobowiązania.

 

Co więcej, ustna forma umowy pomiędzy synem a ojcem powoduje, że synowi będzie bardzo ciężko udowodnić, że wraz z ojcem poczynili takie ustalenia.

 

Podejrzewam, że przekazując ojcu pieniądze na wykup, nie zadbał Pan o udokumentowanie tego faktu. Nie wspomina Pan w pytaniu, czy ojciec potwierdzał przyjęcie od Pana jakichkolwiek kwot.

 

Brak dokumentów poświadczających przekazanie ojcu środków pieniężnych na wykup mieszkania będzie bardzo utrudniał odzyskanie tych pieniędzy.

 

Trudność powstanie już przy próbie zakwalifikowania, jaką umowę zawarł Pam z ojcem.

 

Myślę, że najłatwiej będzie odzyskać pieniądze, kwalifikując przekazanie ojcu pieniędzy jako pożyczkę. Jeżeli by tę umowę uznać za darowiznę, należałoby pamiętać, że odwołać wykonaną już darowiznę można wyłącznie w przypadku, gdy obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności wobec darczyńcy.

 

Nawet jeżeli przyjmiemy, że przekazał Pan ojcu pieniądze w drodze umowy pożyczki, to zawarcie tej umowy w formie ustnej powoduje, że trudniej byłoby uzyskać ewentualne korzystne orzeczenie sądowe w sprawie niż w przypadku gdyby umowa została zawarta w formie pisemnej. Nie jest to jednak niemożliwe.

 

Zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego „umowa pożyczki, której wartość przenosi [przekracza] pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem”.

 

Co bardzo ważne, niezachowanie formy pisemnej nie powoduje nieważności umowy.

 

Zastrzeżenie formy pisemnej dla umowy pożyczki przekraczającej wartość 500 zł powoduje, że w razie niezachowania formy pisemnej nie jest dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy pożyczki. Taki dowód jest dopuszczalny, jeżeli strona przeciwna się zgodzi na przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron lub świadków.

 

Wydawałoby się, że dochodzenie zwrotu pożyczki niepotwierdzonej pismem jest praktycznie niemożliwe. Jednak orzecznictwo sądowe w dość łagodny sposób podchodzi do interpretowania sytuacji, w których – mimo braku dowodu na piśmie – dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu na okoliczność zawarcia umowy. Sądy, ze względu na ważne okoliczności, bardzo często dopuszczają dowody z przesłuchania stron, świadków czy dokumentów, nawet bez zgody strony przeciwnej.

 

Reasumując, istnieje szansa, że Pan odzyska pieniądze mimo niezachowania formy pisemnej umowy pożyczki.

 

Jeżeli są jacyś świadkowie zawarcia umowy pożyczki, to również ich zeznania mogą być cennym dowodem. Takim dowodem może też być potwierdzenie przelewu środków pieniężnych na konto ojca lub przekaz pocztowy (o ile wpłacał Pan pieniądze ojcu w ten sposób).

 

Nie będzie Pan miał problemu z odzyskaniem pożyczonej kwoty, jeżeli ojciec potwierdzi na piśmie, że pożyczył od Pana określoną kwotę. Jeszcze lepiej byłoby, gdyby w swoim oświadczeniu wskazał, że był zobowiązany do zwrotu pożyczki w określonym terminie. W takiej sytuacji mógłby Pan dochodzić również odsetek ustawowych od dnia, w którym pożyczka miała być zwrócona.

 

Jeżeli Pana ojciec napisze takie oświadczenie, to nie będzie Pan miał problemu z odzyskaniem pożyczki na drodze sądowej, gdyby pożyczone pieniądze nie zostały zwrócone.

 

Warto poprosić ojca o pisemne potwierdzenie otrzymania od Pana określonych kwot pieniężnych, jeżeli będzie Pan chciał mu przekazać środki na kolejne raty.

 

Jeżeli chodzi o uczestniczenie w opłatach za mieszkanie (czynsz, woda, gaz, energia elektryczna i inne opłaty), to należy uznać, że za te opłaty odpowiadają wszystkie osoby pełnoletnie zamieszkujące w mieszkaniu. Nie jest niczym uzasadnione, aby tylko ojciec jako właściciel mieszkania ponosił odpłatność za mieszkanie, jeżeli z mieszkania korzystają też inne osoby.

 

W chwili obecnej należy uznać, że zamieszkuje Pan w mieszkaniu ojca na zasadzie umowy użyczenia (ojciec pozwala Panu na nieodpłatne korzystanie z jego mieszkania). Jako osoba korzystająca z mieszkania ojca powinien Pan ponosić koszty zwykłego korzystania z mieszkania, co przejawia się w uczestniczeniu w ponoszeniu opłat związanych z mieszkaniem.

 

Myślę, że w Pana sytuacji najlepiej byłoby uzyskać od ojca pisemne potwierdzenie, że przyjął od Pana określoną kwotę pieniędzy. Jeżeli będzie Pan przekazywać ojcu jakieś pieniądze, zawsze należy pamiętać o potwierdzeniu tego faktu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl