.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odzyskanie od wspólnika pieniędzy wpłaconych jako dopłata do kapitału spółki z o.o.

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 16.04.2010

Wraz ze wspólnikiem mamy spółkę z o.o. W 2007 r. sąd wezwał nas do podniesienia kapitału zakładowego do wysokości wymaganej w ustawie. Wspólnik, mimo pisemnych wezwań, odmówił dopłaty, wpłaciłem więc za niego wymaganą sumą, chcąc uniknąć rozwiązania spółki. Podwyższenie udziałów nastąpiło jednoetapowo – ze 100 zł do 500 zł za udział. Czy istnieje możliwość odzyskania tych pieniędzy od wspólnika? Nie jest on skłonny negocjować warunków spłaty ani ugody.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów, to nie ma wątpliwości, że Pana wspólnik jest bezpodstawnie wzbogacony.

 

Podstawę prawną Pana roszczenia będzie stanowił art. 405 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

 

W pierwszej kolejności winien Pan wezwać wspólnika do dobrowolnej zapłaty spornej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami od dnia, w którym dokonał Pan wpłaty, i wyznaczyć mu termin do spełnienia żądania z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie terminu wystąpi Pan przeciwko niemu na drogę postępowania sądowego.

 

W przypadku bezskuteczności wezwania powinien Pan wystąpić na drogę postępowania sądowego. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy, wydział cywilny, miejsca zamieszkania dłużnika.

 

W pozwie winien Pan wnieść o zasądzenie:

 

  1. wpłaconej kwoty, do której powinien Pan doliczyć kwotę odsetek ustawowych od tej kwoty od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu (tzw. skapitalizowanie odsetek),
  2. oraz odsetek ustawowych od powyższej sumy od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty.

 

W pozwie musi Pan należycie uzasadnić swoje żądanie, a przede wszystkim wykazać następujące przesłanki:

 

  • wzbogacenie pozwanego wspólnika,
  • zubożenie w Pana majątku,
  • związek między wzbogaceniem pozwanego wspólnika a Pana zubożeniem,
  • brak podstawy prawnej wzbogacenia pozwanego wspólnika.

 

Nadto winien Pan udowodnić wysokość żądanej kwoty. W tym celu winien Pan sądowi wyjaśnić, że do kwoty, którą wpłacił Pan za wspólnika na podwyższony kapitał, doliczył Pan odsetki ustawowe od dnia następującego po dniu dokonanej przez Pana wpłaty. Podstawę prawną żądania odsetek stanowi art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego („Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”).

 

Podstawę prawną skapitalizowania odsetek i żądania dalszych odsetek stanowi natomiast art. 482.

 

Do pozwu powinien Pan załączyć dowód wpłaty spornej kwoty, wezwanie do dobrowolnej zapłaty oraz wszelkie inne dowody, które uzasadniałyby Pana żądanie. Nadto do pozwu należy załączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej – w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, czyli żądanej kwoty składającej się z należności głównej i skapitalizowanych odsetek. Opłatę sądową może Pan uiścić przelewem bądź w znakach opłaty sądowej dostępnych w kasie sądu. Znaki opłaty sądowej należy nakleić na pozew.

 

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl