.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie mieszkania zajmowanego przez syna z rodziną

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 07.02.2011

Mam mieszkanie, w którym mieszka mój syn ze swoją rodziną (wszyscy są w nim zameldowani). Chciałbym jednak sprzedać tę nieruchomość, a pieniądze dać synowi, córce i część zostawić dla siebie. Syn jednak nie chce opuścić mieszkania. Wyznaczyłem mu termin, ale boję się, że go zignoruje. Co mogę zrobić, by odzyskać własność?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak się domyślam, z synem nie zawierał Pan żadnej umowy najmu przedmiotowego lokalu. Mając na uwadze powyższe, zawartą umowę należy interpretować jako umowę użyczenia.

 

Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego „przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

 

Natomiast zgodnie z art. 716 Kodeksu cywilnego „jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony”.

 

Bez wątpienie do zawarcia umowy doszło – aby zawarto umowę, wystarczy zgodne oświadczenie dwóch stron. Takim oświadczeniem z Pana strony było udostępnienie mieszkania, a ze strony syna zamieszkanie w nim. Ze względu na to, że nie pobierał Pan od syna dodatkowego czynszu, w mojej ocenie zawarto umowę użyczenia.

 

W Pańskim przypadku w wypowiedzeniu umowy użyczenia powinien powołać się Pan na fakt, iż mieszkanie jest Panu potrzebne np. w celu wynajęcia lub sprzedaży. Rzecz oddana w użyczenie staje się potrzebna użyczającemu także wtedy, gdy – z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy – uzasadnione jest inne nią rozporządzenie, np. gdy użyczający na skutek nieoczekiwanego pogorszenia sytuacji życiowej zmuszony jest rzecz dotychczas użyczoną wynająć celem uzyskania środków utrzymania (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 08.07.1992 r., sygn. akt III CZP 81/92, LexPolonica nr 304634, OSNCP 1993, nr 3, poz. 30).

 

W wypowiedzeniu powinien Pan wskazać termin, w jakim lokal powinien zostać opróżniony. Jeżeli w terminie wskazanym w wypowiedzeniu syn nie opróżni mieszkania, powinien Pan wystąpić do sądu rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości z wnioskiem o orzeczenie eksmisji.

 

Sąd w wyroku nadto orzeknie, czy eksmitowanej osobie przysługuje prawo do lokalu socjalnego, czy też nie. Jeśli takie uprawnienia zostanie orzeczone, sąd zawiesi wykonanie wyroku do chwili dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego, a Panu za ten okres będzie przysługiwało roszczenie o odszkodowanie od gminny w wysokości czynszu, jaki za mieszkanie mógłby Pan uzyskać na wolnym rynku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »