.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie straty od biura rachunkowego

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 11.04.2019

Prowadzę DG i korzystam z biura rachunkowego. Na skutek zaniedbania księgowej straciłem prawo do zwrotu podatku z Niemiec (ok. 40 tys. zł). Czy mogę odzyskać tę stratę, skoro księgowa posiada OC? Do kogo kierować roszczenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odzyskanie straty od biura rachunkowego

Fot. Fotolia

Biuro jako profesjonalista, któremu powierzył Pan określone zadania, było obowiązane do wykonania tych zadań w sposób należyty, zgodnie ze starannością ogólnie wymaganą w stosunkach tego rodzaju, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności biura (art. 355 Kodeksu cywilnego). Biuro miało zatem obowiązek umowny takiego rozliczenia, by odniósł Pan jak największą możliwą korzyść. Wszędzie tam, gdzie biuro nienależycie wykonało swoje zobowiązanie, co doprowadziło Pana do szkody, może Pan żądać odszkodowania na podstawie art. 471.

 

Na mocy art. 471 dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Szkodą jest uszczerbek majątkowy, na który składają się strata i utracony zysk (art. 361 § 2). Stratę stanowić będzie utracony zysk w postaci zwrotu podatku.

 

Żeby jednak skutecznie zrealizować roszczenie o odszkodowanie, poszkodowany musi dowieść:

 

  • nienależytego wykonania zobowiązania (obowiązku po stronie biura i niewykonaniu tego obowiązku)
  • poniesienia szkody majątkowej i wysokości tej szkody (nieuzyskania określonej kwoty);
  • adekwatnego związku przyczynowego między nienależytym wykonaniem zobowiązania a powstaniem szkody (to, że nieuzyskanie określonej kwoty było wynikiem działania biura.

 

To bowiem na Panu będzie spoczywał ciężar dowodu co do tych okoliczności (art. 6 Kodeksu cywilnego, art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego). Warto w piśmie do biura/ubezpieczyciela wskazać argumenty i dowody na zaistnienie powyższych trzech przesłanek dochodzenia odszkodowania.

 

Odpowiedzialne bezpośrednio za szkodę pozostaje biuro rachunkowe. Ponieważ jednak biuro wykupiło ubezpieczenie OC, ostatecznie zapewne koszt odpowiedzialności spocznie na ubezpieczycielu. W przypadku, gdy ma Pan wiedzę, że biuro jest ubezpieczone, może Pan według swego wyboru dochodzić odszkodowania albo od ubezpieczyciela, albo od biura (które zapewne odeśle Pana do ubezpieczyciela, może także po wypłacie przez siebie odszkodowania dochodzić zwrotu od ubezpieczyciela). Jeśliby ubezpieczyciel odmówił wypłaty z powodu treści umowy, jaka wiąże go z biurem (np. ten wypadek ubezpieczeniowy nie pozostaje w zakresie wykupionego ubezpieczenia albo suma ubezpieczeniowa jest mniejsza od żądanej), może Pan nadal dochodzić całości kwoty od biura. Proponuję zatem albo zwrócić się jedynie do biura, które zapewne następnie przekaże wniosek ubezpieczycielowi (można do wiadomości wysłać pismo ubezpieczycielowi), albo też napisać pismo tak do biura, jak i do ubezpieczyciela, wskazując, że było wysłane do obu podmiotów. Obydwa podmioty odpowiadają wspólnie do wysokości szkody – zapłata przez jednego z nich zwalnia pozostałych.

 

Należy wezwać ubezpieczyciela i biuro do zapłaty odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy – będzie to roszczenie o zapłatę. W piśmie należy wykazać zaistnienie przesłanek, które podałam powyżej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »