Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie pożyczki od znajomego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 15.03.2020

Sporządziłam drogą elektroniczną ze znajomym umowę pożyczki konsumenckiej na kwotę 10 tys. zł. Po 14 dniach miał zwrócić całość. pożyczki Data ta minęła 2 tygodnie temu, a on jest nieuchwytny. Czy mam zgłosić sprawę karną, czy cywilną? Byłam na policji, chciałam zgłosić wyłudzenie, ale odesłano mnie – mówią, że to sprawa cywilna, nie karna. Chcę tylko zwrotu pożyczki, bez zysku. Co mogę zrobić i jak odzyskać pieniądze pożyczone znajomemu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odzyskanie pożyczki od znajomego

Fot. Fotolia

Zgłoszenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Przedstawione przez Panią stanowisko policji mnie osobiście nie dziwi, bowiem po pierwsze policja zawsze próbuje odciągnąć od siebie sprawę, a po drugie jest koniec roku i ten organ będzie dążył do tego, by oficjalnych zgłoszeń było jak najmniej (ze względów czysto statystycznych). Na Pani miejscu złożyłbym zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa bezpośrednio do prokuratury właściwej dla miejsca zawarcia umowy pożyczki. Do tego zawiadomienia dołączyłbym wszystkie dokumenty, z których wynikałoby, że została Pani wprowadzona w błąd i przez to niekorzystnie gospodarowała swoimi środkami.

 

Wskazać należy na treść art. 286 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

 

Pragnę podkreślić, iż z uwagi na zagrożenie karą pozbawienia wolności do 8 lat przedawnienie karalności następuje z upływem lat 15 od dnia, w którym pożyczkobiorca dopuścił się czynu z art. 286 § 1. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany. W mojej ocenie datą taką jest dzień, w którym pożyczka została udzielona.

 

Z uwagi na powyższe zasadne jest złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1, a to z uwagi na wprowadzenie Pani w błąd w celu uzyskania korzyści majątkowej. W taki sposób jest Pani zwodzona i utrudnia to Pani dążenie do odzyskania pożyczonej kwoty.

 

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2000 r., sygn. akt V KKN 207/00, „niekorzystne rozporządzenie mieniem, jako skutek oszustwa, ogólnie rzecz ujmując, oznacza pogorszenie sytuacji majątkowej pokrzywdzonego, chociaż nie musi polegać na spowodowaniu efektywnej szkody. Termin »mienie« używany jest w znamionach przestępstwa oszustwa jako synonim majątku, a więc całokształtu sytuacji majątkowej danego podmiotu”.

Wykazanie oszustwa osoby biorącej pożyczkę

Wykazanie oszustwa wymaga udowodnienia, iż celem działania sprawcy było uzyskanie szeroko pojętej korzyści majątkowej, która może polegać zarówno na uzyskaniu zysku (zwiększeniu aktywów), jak i na zmniejszeniu pasywów. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy sprawca chce uzyskać korzyść majątkową dla siebie, czy innej osoby. W mojej ocenie pożyczkobiorca dobrze wiedział, że nie odda pożyczonych pieniędzy, a to z kolei powoduje, iż podnoszone przez niego argumenty miały na celu wprowadzenie Pani w błąd.

 

Szczegółowa analiza praktyki pozwala postawić tezę, że oszustwo jest przestępstwem trudnym do udowodnienia, a to ze względu na konieczność wykazania zamiaru bezpośredniego kierunkowego, tak co do celu działania, jak i używanych środków. Pogląd taki znalazł również wyraz w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1973 r. Celem lepszego zobrazowania problemu wskazać należy na jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1980 r., zgodnie z którym „nie wypełnia znamion tego przestępstwa sam fakt, iż pożyczkobiorca, pomimo upomnień ze strony pożyczkodawcy, nie zwraca pożyczki”.

 

Dochodzenie roszczenia na drodze postępowania karnego nie należy do najłatwiejszych, ale w mojej ocenie winna Pani spróbować powyższej drogi, tym bardziej, że nie jest to związane z żadnymi opłatami.

Dążenie do odzyskania pożyczonej kwoty – odszkodowanie

Powyższe wynika z możliwości złożenia w toku postępowania karnego wniosku o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem. Wniosek taki może być złożony zgodnie z art. 46 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się. Innymi słowy na wniosek sąd jest zobowiązany do zasądzenia określonej wysokości odszkodowania. W tym przypadku będzie to odszkodowanie w wymiarze 10 000 zł.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 października 1986 r., sygn. akt II KR 134/86, „nieprawidłowe odzwierciedlenie rzeczywistości w świadomości rozporządzającego mieniem stanowić ma więc rezultat podejmowanych przez sprawcę działań.”

 

Jak podnosi się w literaturze, nie wymaga się, aby dla wprowadzenia w błąd sprawca podejmował szczególne czynności, polegające na działaniu podstępnym lub chytrym. Dla uznania, iż mamy do czynienia z wprowadzeniem w błąd, wystarczające jest każde, jakiekolwiek działanie, które może doprowadzić do powstania błędnego wyobrażenia o rzeczywistości u osoby rozporządzającej mieniem.

 

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa może być złożone ustnie na policji do protokołu lub pisemnie w biurze podawczym policji lub prokuratury właściwej dla miejsce zawarcia umowy pożyczki, albowiem należy przypuszczać, iż już wówczas pożyczkobiorcy towarzyszył zamiar niespłacenia pożyczonych pieniędzy. Osobiście uważam jednak, ze zawiadomienie winno mieć formę pisemną. Ustnie, jak Pani zauważa, policja próbuje zepchnąć sprawę na sąd.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus dziesięć =

»Podobne materiały

Złe wykonanie usługi i żądanie zapłaty przez wykonawcę

Zleciłem wykonanie dachu w moim domu. Uważam, że prace zostały wykonane nieprawidłowo, efekt jest fatalny. Wykonawca żąda zapłaty za usługę, ja jednak zapłaciłem tylko za materiały. Dodam, że nie podpisywaliśmy żadnej umowy. Niedawno przesłał mi fakturę za usługę, a później pismo wzywające do zapł

 

Wadliwie wykonana usługa i spór z klientem

Jako firma mamy spór z klientem. Wydrukowaliśmy zamówiony przez klienta nakład książek z wadą. Chodzi o materiał, na jakim zostały wydrukowane strony kolorowe (ok. 5% z całości książki). Miały być na papierze kredowanym, a są na zwykłym. Poza tym brakuje ostatnich dwóch czarno-białych stron w książc

 

Przepisanie nieruchomości tylko na syna z pominięciem jego żony

Mój ojciec jest współwłaścicielem nieruchomości kamienicy. Jej status to współwłasność. Ojciec chciałby przekazać tylko mi te udziały w nieruchomości, wyłączając z nich moją żonę. Żona ma z pierwszego małżeństwa dzieci, które w ojca założeniu nie miałyby w przyszłości dostać udziałów w tej nieruchom

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »