.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odzyskanie domu przekazanego w darowiźnie i fałszywe oskarżenia o przemoc

Mąż dostał dom od babci około 8 lat temu, na umowę dożywocia. Wyjechał za granicę, oczywiście za pozwoleniem babci, i wrócił 2 lata temu. Babcia przez cały czas straszyła, że odzyska przekazany dom i chce wycofać umowę dożywocia. Chodziła po prawnikach i zeznała, że mąż ją bije i znęca się na niej psychicznie (co jest nieprawdą). Opowiada straszne rzeczy. Sprawą zajmuje się policja kryminalna, pomoc społeczna i dzielnicowy. Czujemy się bezsilni wobec kłamstw o przemocy. Babcia oczywiście nie ma dowodów, ale ciągle jesteśmy sprawdzani i nachodzeni przez służby. Co możemy zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odzyskanie domu przekazanego w darowiźnie i fałszywe oskarżenia o przemoc

Umowa dożywocia

Jeżeli Pani mąż zawarł ze swoją babcią umowę dożywocia, to powinien z niniejszego się wywiązywać – a więc dożywotnio utrzymywać uprawnioną.

 

Zgodnie z treścią art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego „jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. W skład dożywocia wchodzi przede wszystkim roszczenie o dożywotnie utrzymanie”.

 

Zakres świadczeń na rzecz dożywotnika powinien być taki, aby jego potrzeby życiowe były zaspokojone w stopniu wykluczającym konieczność zdobywania przez niego środków do życia z innych źródeł (por. wyr. SN z 9.5.2008 r., sygn. akt III CSK 359/07).

 

Odmienna umowa nie może być zakwalifikowana jako umowa o dożywocie. Komentowany przepis nie wymaga jednak, aby prawo dożywocia zapewniało uprawnionemu utrzymanie dotychczasowego poziomu życia; dożywocie może zatem zapewniać niższą lub wyższą stopę życiową w porównaniu do stanu sprzed nabycia prawa dożywocia; usprawiedliwione potrzeby życiowe w danych okolicznościach nie muszą bowiem odpowiadać dotychczasowej stopie życiowej dożywotnika (por. S. Rejman, w: Komentarz…, 1972, t. II, s. 1757). Dożywotnik zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości; tylko ta postać rzeczy może być przedmiotem świadczenia ze strony uprawnionego z dożywocia, niezależnie od tego, czy chodzi o grunt, budynek lub lokal oraz niezależnie od położenia takiej nieruchomości. W rachubę wchodzi także przeniesienie udziału we współwłasności nieruchomości (por. S. Madaj, Umowy o dożywocie pod rządem kodeksu cywilnego, NP 1966, Nr 3, s. 334–335). W przeciwieństwie do świadczenia dożywotnika, które jest świadczeniem jednorazowym, świadczenie nabywcy nieruchomości może być jednorazowe (ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego), ciągłe (dostarczenie mieszkania, pielęgnacja) lub okresowe (renta).

Wsparcie dla babci

Z uwagi na powyższe, nawet jeżeli mąż wyjechał za granicę, to powinien chociaż finansowo wspierać babcię, bowiem jego zobowiązanie jest ciągłe i wymagane jest jego spełnianie. Żeby wiec nie doszło do rozwiązania umowy dożywocia, świadczenie męża powinno być udokumentowane – proszę zadbać o świadków, dokumenty wskazujące na to, iż mąż wspiera babcię.

 

Zgodnie natomiast z art. 913 Kodeksu cywilnego"

 

„§ 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

§ 2. W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie”.

Zarzuty dotyczące przemocy

Dlatego też, jeżeli stosunku są bardzo złe, aby nie dochodziło do kontaktu babci z mężem, proszę rozważyć zamianę uprawnień na płatną rentę. Podstawową przesłanką zamiany uprawnień z dożywocia na rentę jest poważne pogorszenie się stosunków między stronami; musi to osiągnąć stan, w jakim nie można od stron wymagać, aby pozostawały w bezpośredniej styczności. Bez znaczenia jest natomiast przyczyna takiego stanu, w tym zwłaszcza strona podmiotowa, np. winy takiego stanu, a także inne elementy poddające się ocenie obiektywnej, np. oceniana w tych kategoriach „waga” konfliktu czy też jego przyczyny. Trudno oprzeć się wrażeniu, że ustawodawca w tym zakresie wyraźnie chroni interesy osobiste, jakie związane są ze stosunkiem z umowy dożywocia. Niestety z kłamstwami na temat przemocy na tym etapie niewiele Państwo zrobią, ale można postarać się o zmniejszenie kontaktów z uprawnioną właśnie przez ustalenie renty.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl