Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie części majątku po babci

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 31.01.2019

Nasza babcia umarła 8 lat temu bez pozostawiania spadku, natomiast za życia przepisała cały swój majątek na jednego wnuka. Babcia ma 3 dzieci, czy należny im się zachowek? Mama chciała odzyskać część majątku po babci (tak było uzgodnione), ale wnuk nie chce jej teraz tego przepisać.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odzyskanie części majątku po babci

Fot. Fotolia

Z opisywanej przez Panią sytuacji wynika, iż Pani babcia nie pozostawiła testamentu, przepisała zaś cały swój majątek na jednego wnuka w drodze darowizny, czyniąc go jedynym swym spadkobiercą, z pominięciem trójki swoich dzieci.

 

Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zachowkiem jest przysługująca zstępnym (a więc dzieciom, wnukom itd.), a także małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy (w sytuacji braku spisania przez spadkodawcę testamentu) część wartości udziału spadkowego, który by im przypadł przy dziedziczeniu ustawowym. Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jeżeli zstępny jest małoletni – przysługuje mu dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym. W pozostałych wypadkach – przysługuje połowa wartości tego udziału.

 

W opisywanej przez Panią sytuacji znajdują zastosowanie przepisy o zachowku, jednak wartość należnego udziału zależy od spełnienia przesłanek trwałej niezdolności do pracy bądź osiągnięcia odpowiedniego wieku (zgodnie z Kodeksem pełnoletniość uzyskuje się z chwilą ukończenia 18. roku życia).

 

Do ustalenia wielkości udziału spadkowego, jaki przypadłby każdemu ze spadkobierców ustawowych, uwzględnia się spadkobierców niegodnych oraz tych, którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się tych, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni.

Natomiast do ustalenia wartości, z której wylicza się udział spadkowy, a następnie sam zachowek, nie uwzględnia się zapisów i poleceń, natomiast dolicza się darowizny uczynione przez spadkodawcę, ale też nie wszystkie. Zgodnie z treścią art 994 § 1 Kodeksu cywilnego przy obliczaniu zachowku do spadku nie dolicza się darowizn dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku.

W Pani sytuacji darowizna została poczyniona 8 lat temu, a więc zostanie ona uwzględniona przy obliczaniu udziału spadkowego. W przypadku, gdy uprawnieni do zachowku otrzymali od spadkobiercy darowiznę, zostali uwzględnieni w zapisie testamentowym bądź też zostali powołani do spadku, w wartości która pokrywa swoją wartością wartość zachowku w całości, to ich roszczenie o zachowek jest bezzasadne. Natomiast jeśli nie pokryło to wartości zachowku w całości, to uprawniony ma prawo żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę, która została doliczona do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku.

 

Obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy jedynie w granicach wzbogacenia, będącego skutkiem darowizny. Oznacza to, że jeżeli obdarowany był również spadkobiercą ustawowym, to należała mu się stosowna część spadku i odpowiada on jedynie od nadwyżki ponad należny udział w spadku.

 

Należy to rozumieć w ten sposób, iż po śmierci babci trójce jej dzieci przysługiwałoby prawo do zachowku od obdarowanego wnuka, bowiem rozporządzenie majątkiem przez spadkodawcę, w formie darowizn uczynionych przed śmiercią lub spisania testamentu nie pozbawia dziedziczących na podstawie ustawy prawa do dochodzenia swojej części spadku. Nawet jeśli spadkobierca rozporządzi swoim majątkiem przed śmiercią, dziedziczącym przysługuje prawo uzyskania po nim majątku – do wysokości zachowku po zmarłym.

Kodeks cywilny jasno określa, iż roszczenia uprawnionych do zachowku przedawniają się z upływem 3 lat. Powyższe oznacza, iż wystąpienie z takim roszczeniem po upływie powyższego terminu, jest co do zasady słuszne, jednak ze względu na upływ okresu przedawnienia nienależne. Wobec powyższego roszczenia o zachowek nie przysługują.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - dwa =

»Podobne materiały

Dzieci pominięte w testamencie i prawo do zachowku

Ja i moi dwaj bracia chcemy starać się o zachowek po zmarłym ojcu. Według testamentu wszystko ma dziedziczyć macocha. Co więcej, podobno ojciec za życia czynił jakieś darowizny na rzecz żony i jej dzieci. Niestety nie wiemy dokładnie, jaki majątek posiadał nasz tata. Kupował jakieś nieruchomości, al

 

Czy wnuczce należy się coś po dziadku?

Zmarł dziadek mojej córki od strony jej ojca (nie jesteśmy w związku). Być może pozostawił testament, ale nic o tym nie wiadomo. Czy mojej córce należy się coś ze spadku lub zachowek? Dziadek dziecka zmarł 1,5 roku temu.

 

Zachowek po ojcu

Wraz z bratem jesteśmy współwłaścicielami mieszkania po ojcu, który zmarł w lipcu tego roku. Swoją część odziedziczyliśmy po matce. Resztę ojciec zapisał dotychczasowej konkubinie, z którą wziął ślub kilka miesięcy przed śmiercią. Nie zostaliśmy wydziedziczeni. Czy mamy prawo do zachowku?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »