.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odziedziczone mieszkanie jako zabezpieczenie kredytu

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 21.03.2012

Mój teść wykupił od gminy mieszkanie komunalne w maju 2010 r. Parę miesięcy później zmarł i my – ja i mój mąż, odziedziczyliśmy po nim to mieszkanie. Czy teraz może ono stanowić zabezpieczenie dla banku w celu uzyskania pożyczki hipotecznej? Czy nie zmieni się wówczas przeznaczenie tego mieszkania? Czy gmina może żądać zwrotu bonifikaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mieszkanie otrzymane w spadku stało się Państwa własnością. Bez wątpienia może ono stanowić zabezpieczenie kredytu, jaki mają Państwo zamiar zaciągnąć.

 

Ustanowienie zabezpieczenia na mieszkaniu nie jest zmianą jego przeznaczenia. Jest ono w dalszym ciągu mieszkaniem i w takim celu jest wykorzystywane.

 

O zmianie przeznaczenia można mówić w sytuacji, gdyby Państwo zdecydowali się na formalną zmianę charakteru tego mieszkania z mieszkalnego na lokal użytkowy – wtedy przestałoby ono być wykorzystywane na cele mieszkalne.

 

Lokal, który należał do Pani teścia, został mu sprzedany jako lokal mieszkalny i powinien być wykorzystywany w takim właśnie celu.

 

Ustanowienie hipoteki na mieszkaniu jest tylko jedną z wielu form korzystania z mieszkania bez zmiany jego charakteru czy przeznaczenia.

 

Stosownie do ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 

„Art. 68. (…)

2. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

 

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku:

 

 1) zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem ust. 2b;

 

 2) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;

 

 3) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;

 

 4) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;

 

 5) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

 

2b. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia”.

 

Ponadto – jak wynika ze wskazanego przepisu – Pani teść nie zwracałby bonifikaty w razie zbycia mieszkania na rzecz syna. Wtedy to syn musiałby uważać ze zbyciem mieszkania lub zmianą sposobu korzystania z niego (inny sposób niż na cele mieszkalne).

 

W przedmiotowej sprawie nie doszło jednak do zbycia mieszkania, ale do jego odziedziczenia.

 

Do zbycia konieczny jest udział dwóch osób i wyrażenie woli przeniesienia prawa własności mieszkania z jednej na drugą (sprzedaż, darowizna).

 

Przy dziedziczeniu wszystko odbywa się poza wolą właściciela mieszkania, a na to, komu ono przypadnie, nie ma on już żadnego wpływu.

 

Spadkobierca nie nabywa nieruchomości w wyniku „zbycia” jej na rzecz osoby bliskiej, o czym jest mowa w art. 68 ust. 2a pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Artykuł 68 ust. 2b tej ustawy obciążający bliskich obowiązkiem zwrotu bonifikaty musi być rozpatrywany łącznie z tym przepisem. Nabywcami w drodze dziedziczenia mogą być osoby nienależące do kręgu bliskich, a nawet osoby prawne. Nie można ich traktować inaczej niż spadkobierców z grona osób bliskich. Spadkobierca może być obciążony obowiązkiem zwrotu bonifikaty tylko wówczas, gdy w chwili otwarcia spadku obowiązek ten ciążył na spadkodawcy. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 grudnia 2010 r. (sygnatura akt: III CZP 102/10).

 

Odziedziczone mieszkanie (wykupione z bonifikatą przez spadkodawcę) może stanowić zabezpieczenie pożyczki hipotecznej, nawet jeżeli od dnia pierwotnego nabycia (przez spadkodawcę) nie minął okres karencji 5 lat.

 

Ustanowienie zabezpieczenia na mieszkaniu nie stanowi przeniesienia prawa własności, nie jest zbyciem w rozumieniu obowiązujących przepisów. Państwo są nadal jego właścicielami, a więc nie ma podstawy do żądania zwrotu bonifikaty. Wszak przepisy mówią o zbyciu mieszkania (przeniesieniu prawa własności) lub zmianie przeznaczenia z mieszkalnego na inne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl