.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odziedziczenie nieistniejącego pojazdu i problem z ubezpieczeniem OC

Moja mama odziedziczyła majątek po zmarłym bracie i teraz ubezpieczyciel domaga się opłat za ubezpieczenie OC. Jednakże tego pojazdu już dawno nie ma, jeszcze wujek za życia coś z nim zrobił, oddał, sprzedał, nie wiadomo. Nie mamy również żadnych dokumentów od tego pojazdu. Jak w tej sytuacji wyrejestrować pojazd, aby to ubezpieczenie można było zakończyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odziedziczenie nieistniejącego pojazdu i problem z ubezpieczeniem OC

Brak posiadania pojazdu – wyrejestrowanie

Z uwagi na brak posiadania pojazdu, powinni Państwo udać się do starostwa i wyrejestrować pojazd, a także wykazać to, iż pojazdu realnie nie ma i Państwo go nie posiadają

 

Zgodnie bowiem z art. 79 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

 

„1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:

1) przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;

2) kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;

3) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;

4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;

5) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;

6) przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;

7) wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5”.

 

Jak wskazał także WSA w Gorzowie Wlkp., „zupełna i trwała utrata posiadania pojazdu to sytuacja, w których wprawdzie pojazd nie uległ całkowitemu zniszczeniu, ale ze względu na stopień uszkodzeń i w konsekwencji jego stan techniczny nie jest możliwa jego eksploatacja” (sygn. akt II SA/Go 399/19).

Dokumentacja potwierdzająca nieistnienie pojazdu

Dlatego chcąc wyrejestrować pojazd, powinniście Państwo wykazać – na podstawie dokumentów – trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu, a właściwie to, że pojazd nigdy nie wszedł w Państwa posiadanie. Przydatny w tym zakresie będzie np. spis inwentarza sporządzony przez komornika, który określi aktywa i pasywa masy spadkowej. Podnoszę, iż wobec obecnych i powyższych przepisów nie ma możliwości wyrejestrowania pojazdu bez przedłożenia dokumentacji potwierdzającej jego stratę, zniszczenie itp.

 

Jedyną możliwością w Państwa sytuacji jest więc albo odnalezienie dokumentów wskazujących na jego sprzedaż, złomowanie lub zniszczenie, albo spróbowanie sporządzenia spisu inwentarza, a więc spisu sporządzonego przez komornika sądowego, który określa wartość spadku, a więc spis poszczególnych składników majątkowych oraz oszacowanie ich wartości.

 

Wskazuję, iż może na podstawie takiego dokumentu – bowiem jest to dokument urzędowy – starosta uzna, iż doszło do zupełnej i trwałej utraty posiadania pojazdu.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl