Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwrotne obciążenie – zmiany od 1 października 2013 roku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 12.11.2013

Ustawodawca, prawdopodobnie zachęcony działaniem odwrotnego obciążenia w praktyce, postanowił po raz kolejny zmienić listę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca. Poniżej zmiany, jakie obowiązują od 1 października 2013 roku.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatnikiem VAT jest również nabywca towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.), jeżeli łącznie spełnione są określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy warunki, tj.:

a) dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,
c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Analizując problem odwrotnego obciążenia, pamiętać należy, iż jednym z warunków jest to, by nabywca był podatnikiem w rozumieniu art. 15. Nie oznacza to zatem, że musi być podatnikiem „rozliczającym podatek”, może być podatnikiem korzystającym ze zwolnienia podmiotowego.

Załącznik nr 11 zmieniony został przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz.U.2013.1027) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 października 2013 r. Z ośmiu kategorii towarów, które zawierał do tej pory, rozrósł się do czterdziestu jeden. Poniżej lista towarów z załącznika 11:

 1. 24.10.12.0 Żelazostopy
 2. 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
 3. 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 4. 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
 5. 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 6. 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 7. 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 8. 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 9. 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 10. 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 11. 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
 12. 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 13. 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
 14. 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 15. 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
 16. 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
 17. 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
 18. 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
 19. 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
 20. 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
 21. 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
 22. 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
 23. 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
 24. 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
 25. 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
 26. 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
 27. 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów
 28. ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
 29. 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
 30. 38.11.51.0 Odpady szklane
 31. 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
 32. 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe
 33. 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
 34. 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
 35. 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
 36. 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
 37. 38.32.2 Surowce wtórne metalowe
 38. 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
 39. 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
 40. 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
 41. 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy.

 

W praktyce kolosalne znaczenie – wynikające z konstrukcji ww. załącznika – ma właściwe przyporządkowanie towaru do grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W pierwszych dniach października można było się spotkać z wieloma dziwnymi sytuacjami. Przykładowo skład budowlany dostał zamówienie na 1000 m2 określonej blachy, żadna z pobliskich hurtowni nie dysponowała taką ilością, lecz dwie miały na stanie ponad 500 m2 tego konkretnego produktu. Skład budowlany nabył w każdej z hurtowni po 500 m2 takiej samej blachy, tego samego producenta. Okazało się, że jedna hurtowania sprzedała blachę na odwrotnym obciążeniu, a druga na normalnej fakturze. Hurtownie te posłużyły się innym PKWiU. To jednak nie koniec problemu, bowiem skład budowlany powinien teraz jedną fakturą sprzedać swojemu klientowi 1000 m2 – powinien zatem zastosować zwykły mechanizm, czy odwrotne obciążenie? Zarówno w jednej jak i drugiej sytuacji musi zmienić PKWiU nabytego towaru. Problematycznym też jest rozliczenie podatku VAT z faktury, która powinna być fakturą odwrotnego obciążenia, a nią nie jest.


Stan prawny obowiązujący na dzień 12.11.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 + VII =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »