Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwrócony VAT – złom

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 01.04.2011

W przypadku sprzedaży złomu podatek od towarów i usług rozliczany jest, w określonych okolicznościach, przez nabywcę, a nie jak do tej pory przez dostawcę – autor dokładnie omawia zmiany w tym zakresie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadą jest, iż dokonujący dostawy jest z tytułu jej dokonania podatnikiem podatku od towarów i usług. Od zasady tej mamy odstępstwa – od dnia 1 kwietnia 2011 roku w ustawie o podatku od towarów i usług pojawiają się dwa nowe wyjątki od wspomnianej reguły.
 
Rewolucyjna zmiana czeka przedsiębiorców prowadzących handel złomem. Nowe regulacje wprowadza ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Ustawa ta została uchwalona na posiedzeniu Sejmu nr 87 dnia 18-03-2011 (Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332); 24-03-2011 ustawę podpisał Prezydent. Data ogłoszenia to 28-03-2011 r., ustawa wchodzi w życie dzisiaj – 01-04-2011 r. za wyjątkiem art. 1 pkt 25 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem 01-09-2011 r. i art. 1 pkt 33 lit. D, który wchodzi w życie z dniem 01-01-2012 r.

 

Zgodnie z wymienioną ustawą w art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2”.

 

Ta z pozoru niewielka zmiana ma doniosłe konsekwencje. Bowiem obecnie podatnikami podatku od towarów i usług są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik podatku od towarów i usług niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem dla towarów używanych, w stosunku do których nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Konkludując, w takiej sytuacji podatek od towarów i usług rozliczany jest przez nabywcę, a nie jak do tej pory przez dostawcę – oczywiście, o ile nabywcą jest podatnik podatku od towarów i usług.

 

Warto w tym miejscy przypomnieć, iż Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – w § 5 ust. 15 od dnia 1 stycznia 2011 roku stanowi, iż faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi, dla których podatnikiem zgodnie z przepisami ustawy jest nabywca towaru lub usługi, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, zawierają:
 

 1. adnotację, że podatek rozlicza nabywca lub
 2. wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca, lub
 3. oznaczenie „odwrotne obciążenie”.

 

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2011 roku w przypadku dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, są wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

 

Pamiętać należy również, iż faktury wewnętrzne dokumentujące dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz importu usług, mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta, co wynika z § 23 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia. Faktury wewnętrzne również należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku od towarów i usług. Z uwzględnieniem powyższych uwag, do faktur wewnętrznych stosuje się odpowiednio przepisy § 5, 9-14, 16, 17, 21 i 21a rozporządzenia.

 

Przykładowo:

 

 • gdy podatnik podatku od towarów i usług nabywa złom od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem podatku od towarów i usług, transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 • gdy podatnik podatku od towarów i usług nabywa złom od podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia podmiotowego, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem dla towarów używanych, transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; dostawca wystawia fakturę, gdzie zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem wpisuje:
  1. adnotację, że podatek rozlicza nabywca lub
  2. wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca, lub
  3. oznaczenie „odwrotne obciążenie”;
  nabywca natomiast wystawia fakturę wewnętrzną (może wystawić jedną fakturę dokumentującą czynności dokonane w jednym okresie).
 • gdy podatnik podatku od towarów i usług dokonuje dostawy na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem podatku od towarów, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem dla towarów używanych, dostawca opodatkowuje transakcję według stawki podstawowej.

 

Odnośnie raportowania – w przypadku wystawienia faktury wewnętrznej kwota należna z tytułu opodatkowanego nabycia wykazywana jest w polu 42 deklaracji VAT-7 oraz jako kwota podatku naliczonego w polu 52 deklaracji VAT-7. W przypadku wystawienia faktury, gdzie zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem wpisuje się:

 

1. adnotację, że podatek rozlicza nabywca lub

2. wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca, lub

3. oznaczenie „odwrotne obciążenie”;

– kwota netto winna zostać wykazana w polu 41 deklaracji VAT-7.


Stan prawny obowiązujący na dzień 01.04.2011


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 - VI =

 

»Podobne materiały

Odwrotne obciążenie – zmiany od 1 października 2013 roku

Ustawodawca, prawdopodobnie zachęcony działaniem odwrotnego obciążenia w praktyce, postanowił po raz kolejny zmienić listę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca. Poniżej zmiany, jakie obowiązują od 1 października 2013 roku.

 

Samochód osobowy a odliczenie VAT od 1 kwietnia 2014

Czy od 1 kwietnia odliczać 50% czy 100% podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »