Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie z zajmowanego stanowiska

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 03.10.2016

Pracowałem 15 lat na czas nieokreślony u jednego pracodawcy, ostatnie 2 lata na podstawie powołania na stanowisku zastępcy wójta. Pracodawca rozwiązał ze mną stosunek pracy poprzez odwołanie z zajmowanego stanowiska art. 70 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Pracodawca zatrudnia ponad 20 pracowników, odmawia wypłaty odprawy. Czy przysługuje mi odprawa i czy mam szanse w sądzie pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie – niezwłocznie lub w określonym terminie – odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy to również pracownika, który na podstawie przepisów szczególnych został powołany na stanowisko na czas określony.

 

Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.

 

Niezależnie od omówionego wynagrodzenia za okres równy okresowi wypowiedzenia pracownikowi odwołanemu od pracodawcy, który go odwołał, przysługiwać będą inne świadczenia majątkowe związane z zakończeniem stosunku pracy (in genere) czy też zakończeniem stosunku pracy na danym stanowisku z powołania, na przykład odprawa emerytalna i rentowa; odprawy dotyczące tzw. zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników, odpraw dla odwołanych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych itp.

 

Obecnie w judykaturze Sądu Najwyższego nie budzi wątpliwości, że przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników stosuje się do stosunku pracy z powołania. Pracodawca nie ma obowiązku podawania przyczyny odwołania pracownika ze stanowiska. Jednak nie może on uwolnić się od obowiązku wypłaty odprawy i podobnych do niej świadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy jedynie poprzez twierdzenie, że do odwołania doszło bez żadnej przyczyny. Następstwem takiej postawy pracodawcy jest przejście na niego ciężaru dowodu w zakresie przyczyny dokonania odwołania, która wyłącza prawo do świadczeń pracowniczych.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2009 r. (sygn. akt II PK 30/09) przepisy z 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników stosuje się do stosunków pracy z powołania.

 

Pracodawca nie ma obowiązku podawania przyczyny odwołania pracownika ze stanowiska, które jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. Jednak nie może on uwolnić się od obowiązku wypłaty odprawy i podobnych do niej świadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy jedynie poprzez twierdzenie, że do odwołania doszło bez żadnej przyczyny. Następstwem takiej postawy pracodawcy jest przejście na niego ciężaru dowodu w zakresie przyczyny dokonanego odwołania, która wyłącza prawo do świadczeń pracowniczych.

 

Podsumowując – przysługuje Panu odprawa i w mojej opinii ma Pan szansę wygrać w sądzie. Aktualne bowiem orzecznictwo sądowe skłania się ku temu, że w przypadkach odwołania pracownika na podstawie art. 70 § 2 Kodeksu pracy należy mu wypłacić odprawę, jeśli spełnione są warunki do jej wypłaty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus I =

»Podobne materiały

Zwolnienie z powodu kradzieży i pokrycie kosztów

Zostałem zwolniony dyscyplinarnie z powodu kradzieży. Podpisałem pismo, w którym zobowiązałem się do pokrycia kosztów, które poniosła firma na skutek tej kradzieży. Minęły dwa tygodnie od tych zdarzeń. Czego powinienem się spodziewać?  

 

Postępowanie karne a zwolnienie z pracy

Toczy się wobec mnie postępowanie karne w sądzie. Będę wnosić o umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 K.p.k. lub o warunkowe umorzenie. Czy pracodawca może mnie teraz zwolnić z pracy? 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »