.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie pracownika z urlopu poprzez wiadomość SMS

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 20.03.2012

Czy pracodawca może poinformować pracownika o odwołaniu z urlopu, wysyłając mu wiadomość SMS na jego prywatny numer? W jaki sposób pracodawca może wykazać (np. przed sądem pracy), że owa wiadomość SMS została odczytana przez tego pracownika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W myśl art. 167 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) odwołanie pracownika z urlopu – a więc przerwanie urlopu – może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach, niemożliwych do przewidzenia w chwili rozpoczęcia urlopu; chodzi tu o okoliczności, w których nieobecność pracownika w pracy spowodowałaby poważne zakłócenia w procesie pracy.

 

Odwołanie pracownika z urlopu powinno nastąpić tak, aby pracownik w sposób bezsprzeczny mógł się z nim zapoznać. Ponadto powinno być ono dokonane z takim wyprzedzeniem, aby pracownik mógł stawić się do pracy w wyznaczonym przez pracodawcę terminie.

 

Decyzja o odwołaniu pracownika z urlopu należy do pracodawcy. To on ocenia, czy nagłe okoliczności wymagają obecności danej osoby w zakładzie pracy. Niezastosowanie się pracownika do decyzji pracodawcy w sprawie odwołania z urlopu stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych – jest nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy, która stosownie do okoliczności sprawy może zostać zakwalifikowana jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (por. art. 52 § 1 pkt 1 K.p.).

 

W myśl art. 167 § 2 K.p. pracodawcę obciążają koszty poniesione przez pracownika pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Zgodnie z ustalonym w literaturze poglądem przez koszty te należy rozumieć w szczególności niepodlegającą zwrotowi zapłatę za niewykorzystany (w związku z odwołaniem z urlopu) pobyt w ośrodku wczasowym, kwaterze prywatnej, hotelu – przy czym koszty te powinny być udokumentowane przez pracownika. Pracodawca powinien zwrócić także koszty podróży powrotnej z miejsca pobytu w czasie urlopu do miejsca pracy (w wysokości udokumentowanej przez pracownika). Jeżeli natomiast nie wykaże on tych kosztów, zwrotowi podlegają koszty podróży według norm obowiązujących zgodnie z przepisami ustalonymi przez ministra właściwego do spraw pracy przy podróżach służbowych.

 

Zwrot kosztów związanych z odwołaniem pracownika z urlopu obejmuje także bezpośrednie koszty niewykorzystania urlopu przez jego rodzinę, jeżeli w wyniku powyższych decyzji pracodawcy została ona zmuszona do przerwania wypoczynku.

 

Koszty pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem pracownika z urlopu nie obejmują natomiast nieuzyskanego przez pracownika zarobku z tytułu podjęcia dodatkowego zatrudnienia na czas urlopu.

 

Ustawodawca nie określił zatem formy, w jakiej pracodawca może skutecznie odwołać pracownika z urlopu. Z powyższego należy wyprowadzić wniosek, iż to pracodawca wybiera dogodną dla siebie formę powiadomienia. Powinien on jednak liczyć się z faktem, że w sytuacji, kiedy będzie chciał rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa w pracy, będzie musiał udowodnić, że skutecznie odwołał tego pracownika z urlopu. Wydaje się zatem, iż wysłanie wiadomości SMS nie jest najlepszym rozwiązaniem – niezwykle trudno będzie udowodnić pracodawcy, że pracownik odczytał wiadomość. Sam fakt otrzymania raportu doręczenia nie świadczy, iż pracownik zapoznał się z treścią wiadomości. Raport doręczenia jest uzyskiwany także wtedy, kiedy osoba znajdująca się w posiadaniu aktywnego numeru telefonu komórkowego nie ma wyłączonego telefonu.

 

Pracodawca ma pełne prawo odwołać pracownika, wykonując telefon na jego numer prywatny. Mając na uwadze, iż pracodawca nie ma dostępu do bilingu rozmów oraz wychodzących wiadomości tekstowych, jedyną możliwością będzie zobowiązanie Pana przez sąd do dostarczenia takiego bilingu lub bezpośrednie zwrócenie się przez sąd do operatora sieci komórkowej. W mojej ocenie sam raport doręczenia wiadomości jest niewystarczający, albowiem nie ma pewności, czy Pan tę wiadomość otrzymał, czy też nie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »