Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie od wypowiedzenia

Każdy pracownik, który nie zgadza się ze złożonym mu przez pracodawcę wypowiedzeniem umowy o pracę, ma prawo odwołać się do Sądu pracy. Co trzeba wiedzieć przy odwołując się od wypowiedzenia umowy o pracę, czytaj w tym artykule.

 Odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków oznacza, że umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie takie pociąga za sobą wszystkie skutki rozwiązania dokonanego przez pracodawcę – wyrok Sądu Najwyższego z 22.05.1975 r., sygn. akt I PRN 9/75). Jeśli natomiast pracownik takiego oświadczenia pracodawcy nie złożył, po upływie okresu wypowiedzenia stosunek pracy będzie kontynuowany na nowych warunkach.

Reasumując powyższe, w zaistniałej sytuacji ma Pan trzy wyjścia:

  1. Przyjęcie nowych warunków określonych przez wypowiedzenie zmieniające – wówczas nie musi Pan składać pracodawcy żadnego oświadczenia. Przyjmuje się wtedy, że po upływie okresu wypowiedzenia zaakceptował Pan nowe warunki i stosunek pracy trwa nadal.
  2. Odrzucenie zaproponowanych warunków – wówczas musi Pan w określonym terminie złożyć pracodawcy – chociażby ustnie – oświadczenie o odmowie przyjęcia przez Pana nowych warunków pracy i płacy.
  3. Odwołanie do sądu pracy – pracownik, który kwestionuje oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków pracy lub płacy, ale nie chce doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę, może nie składać oświadczenia w przedmiocie odmowy przyjęcia nowych warunków, a zamiast tego wnieść odwołanie do sądu pracy. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni o dnia otrzymania wypowiedzenia zmieniającego. Odwołanie do sądu pracy oznacza poddanie sądowi rozstrzygnięcia zasadności i legalności dokonanego wypowiedzenia zmieniającego. W razie stwierdzenia przez sąd, że wypowiedzenie dotychczasowych warunków było nieuzasadnione lub niezgodne z prawem, umowa o pracę będzie kontynuowana na dotychczasowych, niezmienionych warunkach.


Do wypowiedzenia zmieniającego odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę.      Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 W razie złożenia przez pracodawcę wypowiedzenia pomimo pozostawania przez Panią w ciąży, na podstawie art. 44 K.p. w związku z art. 264 § 1 K.p. jest Pani uprawniona do złożenia w terminie 7 dni od odebrania wypowiedzenia odwołania do sądu pracy z żądaniem orzeczenia bezskuteczności wypowiedzenia.

Pewną wątpliwość natury teoretycznej stanowi fakt możliwości podważenia wypowiedzenia w razie braku obiektywnej wiedzy po stronie pracodawcy o ciąży u pracownicy.

Wątpliwość tę rozwiał jednak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 marca 2001 r. (sygn. akt: I PKN 330/00) wskazując, że „pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę”.    Przeczytaj pełną treść

 

 Zgodnie bowiem z art. 264 Kodeksu pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Z kolei żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Nierzadko zdarza się tak, że pracownik popełnia błąd przy formułowaniu pozwu, zwłaszcza gdy działa bez fachowego pełnomocnika (radcy prawnego lub adwokata) lub w pośpiechu. Najczęściej ów błąd polega na niewłaściwym oznaczeniu pracodawcy.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 3 Kodeksu pracy). Pracodawcą nie zawsze jest zatem osoba, która podpisuje np. wypowiedzenie umowy o pracę, ta może bowiem być członkiem organu (zarządu) spółki będącej pracodawcą albo jej pełnomocnikiem.     Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Dopełnienie strony formalnej wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy
Mam umowę o pracę na pełny etat, na czas określony. Jestem kierownikiem dużego działu w placówce handlowej. Dwa i pół miesiąca temu otrzymałem propozycję „wypowiedzenia warunków pracy i płacy” bez podania przyczyny, ale za porozumieniem stron – co dla mnie dziwne, bo takiego porozumienia między mną a pracodawcą nie było. Pokwitowałem odbiór tego pisma, uznając je za błędne i niepełne. Było w nim jeszcze pouczenie, że mam prawo wnieść odwołanie do sądu pracy w terminie 7 dni, ale tego nie zrobiłem, gdyż brakowało przyczyny wypowiedzenia, od jakiej mógłbym się odwoływać. Mam jeszcze tydzień na odrzucenie tej propozycji. Jest ona dla mnie nie do przyjęcia, gdyż skraca mi się jako kierownikowi czas pracy – z całego etatu do 3/4, przy proporcjonalnym obniżeniu pensji, tyle że firma pracuje 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu, a ja mam nadal za wszystko odpowiadać. Oto moje pytanie: Czy jeśli ów dokument jest poprawny i zmuszony będę go odrzucić, to czy przysługuje mi pełna odprawa (jak w przypadku zwolnienia z winy pracodawcy)? Czy też jest niepoprawny i mogę kontynuować pracę od początku nowego miesiąca na starych warunkach?

Niejasna przyczyna wypowiedzenia (odwołanie od wypowiedzenia)
Dostałam 3-miesięczne wypowiedzenie z pracy po 32 latach w tym samym zakładzie. Przyczyna zwolnienia na piśmie brzmi tak: „reorganizacja pracy oddziałów okręgowych NBP polegająca na standaryzacji czynności w oddziałach okręgowych, skutkująca zmniejszeniem zatrudnienia w Oddziale Okręgowym NBP”. Wiem, że na moje miejsce będzie zatrudniona inna osoba. Nie zgadzam się ze zwolnieniem, ponieważ dotychczas nie otrzymałam żadnej kary, wręcz przeciwnie – otrzymywałam nagrody. Napisano, że mogę wnieść odwołanie do sądu. Czy jest sens? Urodziłam się w 1957 r. (brakują mi więcej niż 4 lata do emerytury). Nie pełniłam też żadnej funkcji, z którą związana jest ochrona zatrudnienia.

Dopuszczenie do pracy po wyroku sądu i ponowne wypowiedzenie umowy
Zostałam przywrócona do pracy po wyroku sądu, ale pracodawca nie zatrudnił mnie na poprzednim stanowisku, tylko zleca mi inne zadania. Po miesiącu otrzymuję wypowiedzenie z przyczyn ekonomicznych i likwidacji stanowiska (ale moje obowiązki wykonują inni pracownicy) ze skróconym wypowiedzeniem (miesięcznym zamiast 3-miesięcznym). W jaki sposób mogę odwołać się od wypowiedzenia?

Odwołanie od wypowiedzenia po urlopie wychowawczym
Szefowa postanowiła mnie zwolnić po moim powrocie z urlopu macierzyńskiego. Pracowałam u niej na pełny etat od 2000 r. i miałam podpisaną umowę na czas nieokreślony. Mam także zaległy urlop z 2006 r. Chciałabym się dowiedzieć, czy szefowa może mnie zwolnić od razu po moim powrocie. Czy należy mi się jakieś wypowiedzenie oraz wynagrodzenie?

Odwołanie pracowników z urlopu
Wielu pracowników już rozpoczęło swój urlop lub właśnie z utęsknieniem myśli o zbliżającym się corocznym letnim wypoczynku. Chcielibyśmy przypomnieć, kiedy i jak pracodawca może nam, zgodnie z prawem, przerwać nasz wypoczynek i przywołać nas do pracy.

Odwołanie od wypowiedzenia z przyczyn ekonomicznych
Pracodawca oznajmił mi, że z przyczyn ekonomicznych musi zlikwidować moje stanowisko pracy (brak środków na dalsze utrzymywanie stanowiska). Zaproponowano mi wypowiedzenie za porozumieniem stron. Czy to dla mnie korzystne? Czy nie powinno być wypowiedzenie z winy pracodawcy? Czy należy mi się odprawa lub odszkodowanie? Jaki przysługuje mi okres wypowiedzenia no i co z urlopem? Jak najkorzystniej dla mnie rozwiązać ten stosunek pracy? Zatrudniona jestem od 27 czerwca 2007 roku, na czas nieokreślony, na 1/2 etatu. Firma zatrudnia 10 osób.

Wybrane opinie naszych klientów:

Zadając pytanie, nie spodziewałam się, że odpowiedź otrzymam tak szybko i taką wyczerpującą. Polecam współpracę. Pełen profesjonalizm.

Jadwiga

Pierwszy raz korzystałem z porad prawnych w serwisie eporady24 i powiem tak: profesorzy w tym, co robią. Podziękowanie szczególnie dla Pana Tomasza Krupińskiego!

Darek

Porada napisana bardzo profesjonalnie, termin realizacji super expres, obsługa i zaangażowanie ponad normę. Polecam korzystanie z serwisu eporady24.

Piotr

Serwis jest po prostu profesjonalny, odpowiedzi szybkie i wyczerpujące. Poprawcie po prostu reklamę, żeby ludzie mogli łatwiej na was trafić, a warto.

Paweł

Z porady jestem bardzo zadowolony. Była rzeczowa i myślę, ze wyczerpująca. Na odpowiedź nie musiałem długo czekać. No i nie musiałem się nigdzie ruszać, sprawę załatwiłem w domu :)))

Polecam

Andrzej

Super, jak zawsze jasno, rzeczowo i na temat!!!!

Tomasz

Dziękuję bardzo za opinię. W odróżnieniu od wielu innych użytkowników nie miałam żadnych obaw związanych z korzystaniem z porad prawnych przez internet, a wręcz przeciwnie. Tak wyobrażam sobie przyszłość usług prawniczych w naszej epoce, kiedy to czas jest dobrem coraz rzadziej występującym w przyrodzie :-)) Gratuluję pomysłu i potwierdzam, że zarówno jakość, jak i szybkość, z jaką została sporządzona dla mnie opinia prawna, bardzo mnie satysfakcjonują. Szczerze polecam takie rozwiązanie innym szukającym konkretnych, profesjonalnych porad prawnych.

Barbara

Odpowiedź na pytanie jest wyczerpująca i rzeczowa, bez prawniczych zawijasów. Zrozumiała i pomocna dla każdego. Superserwis, polecam.

Andrzej

W krótkim czasie otrzymałam konkretne i wyczerpujące odpowiedzi na moje pytania i wątpliwości. Zaletą jest też możliwość doboru najbardziej odpowiadającej nam pory dnia i godziny na kontakt z serwisem. Nie trzeba planować spotkania, wystarczy kilka wolnych minut, aby nie wychodząc z domu, znaleźć rozwiązanie dla swoich dylematów.

Hania

Jestem mile zaskoczona tym portalem. W pełni profesjonalna i wyczerpująca porada prawna, dzięki której wiem, jak rozwiązać swój problem zgodnie z prawem. Krótki czas oczekiwania na odpowiedź (wspomnę, że pytanie zadałam w sobotę po południu, a w niedziele rano miałam odpowiedź). Polecam i dziękuję!

Katarzyna

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »