.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie od ustanowienia kuratorem

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 15.09.2008

W sprawie egzekucji z nieruchomości, którą zamierza wszcząć Naczelnik Urzędu Skarbowego, sąd rodzinny ustanowił mojego tatę (wbrew jego woli!) kuratorem dla syna. Związane to było z niemożnością ustalenia aktualnego adresu syna, który przebywa za granicą. Postanowienie sądu po odbytej rozprawie nie zawiera pouczenia o sposobie i terminach odwoływania się. Jak można zatem odwołać się od tego postanowienia, do kogo i w jakim terminie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odwołanie od ustanowienia kuratorem

Postanowienie sądu rodzinnego o ustanowieniu kuratora osoby nieobecnej

Zgodnie z przepisem art. 601 Kodeksu postępowania cywilnego sąd opiekuńczy – właściwy ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania lub pobytu osoby nieobecnej – ustanawia kuratora (na wniosek osoby zainteresowanej) dla osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw, a zarazem nie ma pełnomocnika.

 

Sąd mógł działać na wniosek komornika. W postanowieniu o ustanowienie kuratora sąd opiekuńczy ustala zakres uprawnień kuratora.

 

Obecnie obowiązujące zasady prawa procesowego wprowadzają zasadę dwuinstancyjności wymagającą istnienia środka zaskarżenia od każdego orzeczenia wydanego w postępowaniu w I instancji, które rozstrzyga sprawę merytorycznie (tj. co do istoty) lub kończy ją postanowieniem formalnym (zob. postanowienie SN z 3.10.2000 r., I CZ 97/00, OSNC nr 3/2001, poz. 45).

Czy można zaskarżyć postanowienie o powołaniu kuratora?

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym (przed 5 lutego 2005 r.) przysługiwało zażalenie na postanowienie o powołaniu kuratora. Aktualnie jednak interpretacja obowiązujących przepisów może prowadzić do uznania, że postanowienie takie jest niezaskarżalne lub że prawidłowym środkiem jego zaskarżenia jest apelacja.

 

Wydanie orzeczenia o ustanowieniu kuratora wydaje się być orzeczeniem co do istoty sprawy. Zatem skłaniałabym się do uznania, iż w tej sprawie przysługuje apelacja na zasadach ogólnych (por. uchwała SN z 2.4.2008 r., III CZP 12/08).

 

Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem.

 

W sprawach z zakresu kurateli kasacja nie przysługuje.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »