.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa przez ZUS wypłaty zasiłku za czas choroby

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 01.12.2009

Pracowałem na umowę o pracę od 2007 r. do kwietnia 2009 r. W okresie wypowiedzenia zachorowałem. Jednocześnie od 1992 r. prowadzę gospodarstwo rolne (powyżej 2 ha). ZUS odmówił mi wypłaty zasiłku za czas choroby. Chciałbym złożyć odwołanie od tej decyzji, ale nie wiem, czy mam ku temu podstawy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawą wydania przez ZUS decyzji odmownej jest art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267), zgodnie z którym zasiłek chorobowy z ZUS nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia (w Pana przypadku umowy o pracę), jeżeli osoba niezdolna do pracy podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Natomiast przepis art. 83 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74), wskazuje, iż „zakład wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”.

 

Według art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291) „ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny” oraz domownik rolnika.

 

Natomiast według art. 7 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek obejmuje się innego rolnika lub domownika, jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania”, a także osobę, która będąc rolnikiem, przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Jest Pan ubezpieczony z mocy prawa jako domownik, ponieważ gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego i dlatego decyzja ZUS jest, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, prawidłowa i moim zdaniem nie ma sensu składać odwołania od decyzji ZUS.

 

ZUS wypłaciłby zasiłek chorobowy, jeżeli podlegałby Pan ubezpieczeniu w KRUS dobrowolnie, na wniosek, a nie obowiązkowo.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni.

 

Według art. 14 ust. tejże ustawy zasiłek chorobowy przysługuje za okres czasowej niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez 180 dni.

 

Po zakończeniu stosunku pracy, będącego podstawą ubezpieczenia w ZUS, w przypadku niezdolności do pracy powinien Pan zgłosić się do KRUS, w którym podlega Pan obowiązkowemu ubezpieczeniu, z wnioskiem o wypłatę zasiłku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »