Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie głosu oddanego na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 03.09.2010

Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Z mojej inicjatywy zostało zwołane zebranie w sprawie odwołania zarządcy. Za tym projektem głosowało 35%, przeciw – 10%. Aby podjąć uchwałę, należało więc przeprowadzić głosowanie uzupełniające z indywidualnym zbieraniem głosów. Niedługo potem zarządca poinformował nas, że uchwała nie została przyjęta, gdyż jedni właściciele w oświadczeniu zmienili swoje stanowisko. Czy mogli odwołać głos?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby odpowiedzieć na Pańskie pytanie, w pierwszej kolejności należy zastanowić się, jaki charakter prawny ma uchwała wspólnoty mieszkaniowej.

 

W doktrynie prezentowane są w tej kwestii różne poglądy. Przeważa jednak pogląd, że uchwała taka jest szczególnym rodzajem czynności prawnej, jeżeli jej celem jest wywołanie skutków prawnych (potwierdził to Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 15.10.2002 r., sygn. akt II CKN 1479/2000).

 

Jak wiadomo, oświadczenie woli jest podstawowym i niezbędnym elementem wszelkich czynności prawnych (tak Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 07.01.1967 r., sygn. akt III CZP 32/66).

 

Co prawda, Sąd Najwyższy w cytowanym orzeczeniu wspomina tylko o czynnościach jednostronnych i umowach, niemniej jednak wydaje się, że nie ma przeszkód, aby odnieść powyższe stanowisko do uchwał, które – jak słusznie podkreśla się w doktrynie – nie mieszczą się w dychotomicznym podziale na czynności jednostronne oraz umowy.

 

Kwestia składania i odwoływania oświadczeń woli uregulowana została w przepisach Kodeksu cywilnego. Z pytania wynika, że mamy do czynienia z tzw. dużą wspólnotą mieszkaniową, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Ustawa o własności lokali w art. 1 ust. 2 stanowi, że „w zakresie w niej nie uregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego” (w skrócie K.c.).

 

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że uchwała wspólnoty stanowi szczególny rodzaj czynności prawnej, której elementami składowymi są oświadczenia woli poszczególnych właścicieli lokali.

 

Trzeba podkreślić, że z chwilą należytego złożenia oświadczenia woli jego autor staje się nim związany i musi się liczyć ze skutkami, jakie oświadczenie ma wywołać. W konsekwencji należy przyjąć, że poza szczególnymi przypadkami uregulowanymi w ustawie do odwołania złożonego oświadczenia potrzebna byłaby zgoda wszystkich osób zainteresowanych, których praw i obowiązków oświadczenie dotyczy.

 

Oświadczenie woli od chwili jego wyrażenia stanowi więc już pewien samoistny byt prawny, ma swoją „egzystencję” i swoistą moc polegającą na potencjalnej możliwości wywołania określonych skutków prawnych z chwilą dojścia do adresata (tak uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24.05.2001 r., sygn. akt I PKN 422/00). Tej właśnie mocy oświadczający może je pozbawić przez odwołanie, jeżeli decyzję taką zdoła w porę zakomunikować adresatowi oświadczenia woli.

 

Zgodnie z art. 61 § 1 zdanie drugie K.c. odwołanie oświadczenia woli jest możliwe w przypadku, gdy następuje jednocześnie lub przed złożeniem odwoływanego oświadczenia.

 

Mając na uwadze powyższe informacje, stanąłbym na stanowisku, że w zaistniałej sytuacji nie jest możliwe cofnięcie złożonych oświadczeń woli przez poszczególnych właścicieli lokali.

 

Oświadczenia te zostały bowiem już złożone i wiążą poszczególnych głosujących.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + zero =

»Podobne materiały

Miejsce na szopkę na terenie wspólnoty mieszkaniowej

Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa we wspólnocie mieszkaniowej, jeżeli chodzi o garaże–szopki. Jestem właścicielem mieszkania o powierzchni 82 m2 i posiadam największy udział w całej wspólnocie mieszkaniowej. Okazało się, że nie mam dla mnie miejsca na postawienia szopy, bo jedna z ws

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »