Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie od rozmowy dyscyplinującej funkcjonariusza SW

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 15.07.2018

Funkcjonariusz SW zakładu karnego w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego został ukarany rozmową dyscyplinującą. W terminie 3 dni złożył zażalenie na sposób przeprowadzenia postępowania oraz decyzję dyrektora ZK do sekretariatu ZK, opisując zdarzenie i w nagłówku umieszczając dyrektora okręgowego SW. Później otrzymał odpowiedź od dyrektora ZK o braku możliwości odwołania od rozmowy dyscyplinującej. Czy dyrektor ZK mógł sam odpisać na zażalenie bez przesyłania pisma do dyrektora okręgowego, jakie są akty prawne mówiące o tym, czy termin odpowiedzi został zachowany? Czy fakt, że funkcjonariusz przebywał kilka dni na zwolnieniu lekarskim mógł odraczać terminy odpowiedzi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 241 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej „postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, a wszczęte umarza, gdy ze względu na wagę przewinienia okaże się wystarczające zastosowanie środków dyscyplinujących w postaci przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej”.

 

Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji obwinionemu przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia; odwołanie może zostać wycofane. Odwołanie składa się do wyższego przełożonego dyscyplinarnego za pośrednictwem przełożonego, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji. Przepisy ustawy wprost wskazują, że odwołanie przysługuje jedynie od orzeczenia wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym.

 

Tymczasem w sytuacji opisanej w pytaniu takiego orzeczenia nie wydano, gdyż wystarczyła tylko rozmowa dyscyplinująca. A to z kolei oznacza, że postępowanie albo wcale nie zostało wszczęte, albo zostało umorzone.

 

Przepisy prawa nie przewidują złożenia zażalenia na rozmowę dyscyplinującą. Dlatego działania opisane w pytaniu są jak najbardziej prawidłowe i zgodne z prawem. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus jeden =

»Podobne materiały

Status dyrektora sądu

Jaki jest obecnie status dyrektora sądu? Czy w świetle obowiązujących aktów prawnych przysługuje mu dodatek za wieloletnią pracę?

 

Nagana od przełożonego

Kilka dni temu powiedziałem przełożonemu, że niesłusznie „czepia się szczegółów”, zamiast wykonywać swoją pracę. Dostałem za to naganę jako za ustne obrażenie – czy słusznie?

 

Podział działki rekreacyjnej po rozwodzie

Jestem po rozwodzie. W czasie trwania małżeństwa kupiliśmy działkę rekreacyjną do zabudowy, za którą zapłaciliśmy po połowie, każde z nas z własnego konta bankowego. Wspólnie zapłaciliśmy też za projekt u architekta, za podłączenie prądu i sprawy związane z pozwoleniami na budowę (również po połowie

 

Nazwisko dwuczłonowe

Z zakończonego już związku partnerskiego mam dziecko, któremu zmieniłam nazwisko na nazwisko ojca. Początkowo dziecko nosiło moje nazwisko, ale jego ojciec zmusił mnie do zmiany. Teraz już nie jesteśmy razem, a ja bardzo chcę, by dziecko nosiło moje nazwisko lub nazwisko dwuczłonowe. Jak do tego dop

 

Zaspokojenie finansowych potrzeb byłej żony

Toczy się nasza sprawa rozwodowa. Była żona wystąpiła o zabezpieczenie alimentacyjne w kwocie 2000 zł miesięcznie. Początkowo mogłem to płacić, ale potem straciłem pracę. Obecnie przeszedłem na emeryturę, która jest znacznie niższa niż moje zarobki na morzu, nie stać mnie na takie zaspokojenie finan

 

Akt notarialny a użytkowanie wieczyste

Na podstawie decyzji prezydenta miasta ustanowiono użytkowanie wieczyste zabudowanego gruntu. Obecnie właściciele chcą podpisać akt notarialny z nabywcą. Czy należy wcześniej przekształcić użytkowanie w prawo własności? Jak wygląda procedura sprzedaży udziałów? Jestem właścicielem 2/7 udziałów i jed

 

Odpowiedzialność osoby współpracującej

Mój mąż ma własną firmę. Chciałabym zostać osobą współpracującą w tej firmie, ale zajmowałabym się zupełnie inną branżą niż mąż. Jaka będzie moja odpowiedzialność za zobowiązania firmy, jeśli faktycznie zostanę osobą współpracującą?

 

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o i zabezpieczenie członków zarządu przed roszczeniami

Jestem prezesem zarządu spółki z o.o. Rozważam ogłoszenia upadłości i potrzebuję na ten temat informacji. Zastanawiam się, czy w naszej sytuacji lepszy byłby układ czy likwidacja. W mojej ocenie termin zgłoszenia upadłości wypadnie za 2 i pół miesiąca. Chodzi o złożenie wniosku, jak i zabezpieczenie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »