Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwieszenie wyroku po niepełnym naprawieniu szkody

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.05.2011

W 2003 r. sąd skazał mnie na pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz nakazał naprawienie szkody (spłata długu). Szkodę naprawiłam częściowo, ale już od dłuższego czasu nie spłacam rat. Co mi obecnie grozi poza komornikiem? Czy sąd może odwiesić wyrok?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

 

Przedmiotem wykładni w omawianym przypadku jest art. 75 Kodeksu karnego, który reguluje kwestię obligatoryjnego i fakultatywnego zarządzenia wykonania kary.

 

Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary następuje wówczas, gdy sprawca w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.

 

Fakultatywne zarządzenie wykonania kary jest uzależnione od wystąpienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności. Po pierwsze, sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy w tym czasie popełnił inne niż określone w art. 75 § 1 przestępstwo. Po drugie, sprawca uchyla się od uiszczenia grzywny. Po trzecie, sprawca uchyla się od dozoru. Po czwarte, sprawca uchyla się od wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego. Także w tym wypadku nie jest wystarczające stwierdzenie faktu niewykonania obowiązku lub środka karnego nałożonego (lub orzeczonego) przez sąd. Niewykonanie obowiązku musi zachodzić w sytuacji, gdy sprawca miał obiektywną możliwość wykonania obowiązków lub orzeczonych środków karnych i z powodu ich niewykonania można mu postawić zarzut. Podejmując decyzję w przedmiocie zarządzenia wykonania kary, sąd powinien rozważyć, w jakim stopniu niewykonanie nałożonych na sprawcę obowiązków lub środków karnych może mieć znaczenie dla oceny prognozy kryminologicznej, która była podstawą decyzji o warunkowym zawieszeniu jej wykonania (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28.07.1980 r., sygn. akt V KRN 146/80, OSNKW 1980, nr 10-11, poz. 82 oraz SA w Krakowie z dnia 27.10.2005 r., sygn. akt II AKzw 641/2005).

 

Zarządzenie wykonania kary może nastąpić najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby (art. 75 § 4 Kodeksu karnego). Musi ono wynikać z przesłanek zarządzenia wykonania kary, zaistniałych w okresie próby bądź w okresie pomiędzy wydaniem a uprawomocnieniem się wyroku skazującego. Postanowienie o zarządzeniu wykonania kary musi nie tylko zapaść, ale także uprawomocnić się przed upływem okresu sześciomiesięcznego (postanowienie SN z dnia 01.02.1995 r., sygn. akt III KRN 203/94). Terminu określonego w art. 75 § 4 nie można przedłużyć (postanowienie SN z dnia 28.04.2004 r., sygn. akt II KK 37/2004, OSNSK 2004, poz. 808; z dnia 21.07.2005 r., sygn. akt V KK 193/2005, OSNSK 2005, poz. 1378 oraz z dnia 09.11.2005 r., sygn. akt V KK 298/2005, OSNSK 2005, poz. 2042).

 

Reasumując powyższe, wskazać należy, że okres próby w Pani przypadku dawno się już skończył, tym samym zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności jest niemożliwe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + IX =

»Podobne materiały

Wniosek o przesłuchanie w miejscu przebywania

Od pięciu lat toczy się postępowanie przeciwko pracodawcy o zwolnienie mnie w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Ja zostałam przesłuchana, natomiast pracodawca zaczął składać zeznania, jednakże ze względu na ograniczenia czasowe kontynuacja miała nastąpić na kolejnej rozprawie. Od tego czasu nie stawia s

 

Odstąpienie od umowy zawartej przez telefon

Zawarłam umowę przez telefon 13.03, przysłano mi na e-mail-a 24.03. W ciągu 14 dni mogę odstąpić od umowy. Od kiedy liczy się te 14 dni: od 13, czy od 24. Mam zamiar odstąpić od tej umowy – czy jest to możliwe?

 

Fałszowanie dokumentacji pod naciskiem przełożonego

Pracowałam w szkole policealnej, szkoła miała fikcyjne grupy. Po pewnym czasie zostałam wychowawcą grupy, zwierzchniczka kazała mi się podpisywać za słuchaczy, którzy nie chodzili. Dyrektor szkoły dawał mi tylko kartkę, ilu słuchaczy miało nie być, a ja musiałam uzupełnić dziennik według jego wytycz

 

List gończy i list żelazny

Kilka lat temu zaciągnęłam kredyt, ale z upływem czasu nie dałam rady go spłacać. Wyjechałam do pracy za granicę i zostałam tu już na stałe. Jakiś czas temu wystawiono za mną list gończy. Postawiono mi zarzut przestępstwa z art. 297 § 1 K.k. Teraz mam już ugodę bankową i regularnie spłacam resz

 

Starania o wcześniejszy zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Kilka tygodni temu zostałam zatrzymana przez policję przy rutynowej kontroli (nie złamałam przepisów ruchu drogowego). Poddano mnie badaniu alkomatem. Okazało się, że miałam ok. 1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Zostałam zatrzymana; zabrano mi prawo jazdy. Wyraziłam zgodę na dobrowolne poddani

 

Nieumyślne złożenie fałszywych zeznań

Zostałam oskarżona o złożenie fałszywych zeznań. W czasie przesłuchania mnie jako świadka policjant dopuścił się karygodnego złamania procedury: pozwolił na obecność osoby, która była moim wysokim przełożonym, a zarazem głównym podejrzanym w sprawie. Mój przełożony wmówił mi, że byłam świadkiem pewn

 

Utrata prawa jazdy w Danii a konsekwencje dla kierowcy na terenie UE

Mieszkam w Danii. Grozi mi utrata prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Czy jeśli mam polskie prawo jazdy, to będę mógł jeździć po całej Unii Europejskiej? Czy jest możliwość zastosowania polskiego prawa do wykroczenia popełnionego na terenie Danii (wtedy nie groziłaby mi utrata doku

 

Brak zapłaty za projekty graficzne i ich bezprawne używanie

Obecnie mieszkam w USA. Rok temu wykonałam projekty graficzne, logo oraz ulotkę dla znajomej. Niestety zostałam wykorzystana – znajoma nie zapłaciła ani grosza z ustalonej kwoty, a używa moich prac. Są one dostępne na jej stronie FB. Czy mogę zgodnie z prawem (polskim) zmusić ją do oddania pie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »